Vermogensbeheerindex: alle risicoprofielen in het rood


Ondanks het sterke herstel op de aandelenmarkten sinds maart van dit jaar, staan alle vijf, door Vermogensbeheer.nl gevolgde risicoprofielen in de min. Voor offensief, dat aan het einde van het derde kwartaal uitkwam op een gemiddelde van -4,9 procent, behaalt de beste partij in de Vermogensbeheer Rendement index +8,8 procent rendement en scoort de slechtste -24 procent.

Dat zegt Koen Laarhoven van Vermogensbeheer.nl, dat ieder kwartaal op basis van beschikbaar gestelde informatie van 70 partijen de zogenoemde VBR-index opstelt. Per 1 oktober is het gemiddelde van de vijf onderling vergeleken risicoprofielen zonder uitzondering negatief. 

Voor wat betreft de offensieve portefeuille zegt Laarhoven in een gesprek met Fondsnieuws dat de grote uitslagen in dit risicoprofiel vooral ook worden veroorzaakt door partijen die goede individuele bets doen, bij voorbeeld in zakelijke waarden, zoals techaandelen. 

'Pareltjes outperformen' 

'Het zijn de pareltjes, bij voorbeeld onder de groeiaandelen, die outperformen. Maar als je breed in de markt bent belegd, dan heb je wel aan kracht ingeboet', analyseert Laarhoven. Vermogensbeheer.nl vergelijkt bij voorbeeld ook een actief tegenover een passief mandje en daar is het verschil op dit moment 3 procent ten gunste van actief. 

Vermogensbeheer.nl definieert een offensieve portefeuille als een die gevuld is met 80 tot 100 procent aandelen en niet meer dan 0 tot 20 vastrentende waarden. Bij defensief is dat het tegenovergestelde: in dat geval is de portefeuille gevuld met 80 tot 100 procent vastrentende waarden en met 0 tot 20 procent zakelijke waarden.

Hoewel alle risicoprofielen eind oktober Year to date een negatieve performance lieten zien (na aftrek van kosten), wijst Laarhoven er wel op dat het gemiddelde van de profielen op kwartaalbasis wel sterk verbeterd is.

Zo staat offensief nu op een gemiddeld rendement van - 4,9 procent. Eind juli was dat nog -7,8 procent. 

Aan het onderzoek doen 70 partijen mee. Daarbij gaat het zowel om grootbanken, private banken, zelfstandige vermogensbeheerders en online aanbieders. De VBR-index staat per 1 oktober 2020 YTD op een volgend resultaat: Defensief: - 1,1 procent, Matig defensief: - 1,6 procent; Neutraal: - 2,7 procent, Matig offensief: - 3,4 procent en Offensief: - 4,9 procent. 

Gelet op de zeer grote verschillen tussen out- en underperformers onder de partijen die Vermogensbeheer.nl voor zijn index in scope heeft, is het wel de vraag of de VBR-index een evenwichtig beeld geeft van het marktgemiddelde. 

Beleggers veel geleerd van 2008

Vermogensbeheer.nl, dat onder meer ook particuliere beleggers begeleidt bij hun zoektocht naar een nieuwe vermogensbeheerder, zegt dat na het herstel van eind maart 2020, weer veel particulieren wilden instappen. 'Het gaat vaak om 50-plussers, die hebben inmiddels toch al veel meegemaakt. Ze hebben 2008 nog allemaal goed in herinnering en beseffen dat na een zware koersval ook het herstel weer komt. Het zijn over het algemeen gedecideerde, weloverwogen beleggers.' 

Profiel  Q1 Q2 Q3 
Defensief -7,2% -2,1% -1,1%
Matig defensief -10,0% -3,1% -1,6%
Neutraal -13,2% -4,8% -2,7%
Matig offensief -16,1% -5,7% -3,4%
Offensief  -19,1% -7,8% -4,9%

Bron: Vermogensbeheer Rendement Index, eerste drie kwartalen, ytd 2020. 

Zo stelt Laarhoven vast dat zowel vermogensbeheerders als klanten zich er goed van bewust zijn dat defensieve portefeuilles weinig rendement genereren. Ook stelt hij dat beheerders het lastig vinden om advies te geven over het risicoprofiel defensief, dat weinig rendement biedt en veel renterisico in zich draagt. Vaak adviseren de aanbieders dan om liquide te staan.

Laarhoven: 'Ze zeggen dan aan hun klant: houdt het liquide aan en doe dan alleen het aandelenstuk. We zien al jaren dat er partijen zijn die niets meer met staatspapier willen doen. Ze accepteren dan dat ze wat rendement missen. Maar tegelijkertijd stellen zij zich de vraag: de overheidsschulden lopen op en wat is het langer termijn-effect daarvan op de portefeuille en op het rendement?' 

Fondsnieuws publiceert na afloop van ieder kwartaal op deze pagina een update van de Vermogensbeheer Rendement-index van Vermogensbeheer.nl. Deze pagina is via de menubalk van Fondsnieuws te vinden onder het tabblad FN Research. 

Op deze pagina kunt u op ieder moment de gemiddelde netto-rendementen raadplegen per beleggingsprofiel van het afgelopen kwartaal en/of de hele jaren tot vijf jaar terug.