'Vermogensbelasting in strijd met eigendomsrecht'


De Nederlandse belastingheffing op vermogen is in strijd met het recht van eigendom. Als de huidige heffing op basis van een fictief rendement tot vermogensverlies leidt, kan de rechter beslissen dat de belasting niet mag worden geheven.
Vrouwe Justitia

Dit stelt de advocaat-generaal van de Hoge Raad in een advies over de vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting.

De heffing staat ter discussie en wordt juridisch aangevochten, omdat het fictieve rendement van 4 procent waarover 30 procent belasting wordt geheven, sinds het uitbreken van de financiële crisis in 2008 steeds verder uit beeld is geraakt. Door de aanhoudend lage rente halen gewone spaarders deze vergoeding bij lange na niet.