Vermogensheffing sneller op basis werkelijk rendement


In de vermogensrendementsheffing wordt sneller aangesloten op het werkelijk rendement van spaartegoed.
Mark Rutte, Sybrand Buma, Alexander Pechtold en Gert-Jan Segers

Zelfs als de spaarrente 0% is en daarmee ook rekening wordt gehouden, betaal je nog altijd 0,532% over de eerste schijf (tot 100K vermogen) en 1,275% (tot 1000K vermogen). Dat komt omdat de invloed van 33% resp. 79% beleggingen die iedereen minstens geacht wordt te hebben a 5,38% van overdonderende invloed is op het belastingpercentage.
paternoster