Vermogensopbouw: focus op klantbehoefte scoort


De mate waarin financiële instellingen hun klanten informeren over het belang van vermogensopbouw en ze vervolgens ondersteunen ook daadwerkelijk geld opzij te zetten, loopt zeer sterk uiteen.