'Vermogensopbouw verdient aandacht bij formatie'


Het belang van vermogensopbouw door particulieren neemt toe, maar het lijkt erop dat de politiek dit onderwerp doorschuift naar de private sector.

En belast het vermogen niet teveel. Zoals meer dan 100% nu. Maak een grotere vrijstelling van bv 250.000 p.p. Sparen moet beloond worden en niet bestraft zoals nu. Nu wordt juist lenen en rente betalen beloond.
paternoster