Vermogensregie: Zo blijf je uit de Quote 500


Wat te doen als je vermogen hebt, dat niet op Jersey of Geurnsey wil stallen, maar ook straks met de komst van het UBO-register niet wil dat nieuwsgierigen of mensen met kwade bedoelingen kunnen opzoeken hoeveel het vermogen precies is?

Wie veel geld in een bv heeft zitten en niet wil dat iedereen kan zien van wie die bv is, kan er nu nog mee volstaan een tweede aandeelhouder aan te stellen. In het register van de Kamer van Koophandel staat dan simpelweg niet vermeld wie dat zijn. Maar dat is zoals het er nu uitziet, straks afgelopen.

Vanaf eind juni volgend jaar is Nederland op grond van Europese regelgeving verplicht een register bij te houden waarin opgezocht kan worden wie er een belang heeft van 25 procent of meer in ondernemingen die gevestigd zijn in de Europese Unie. Dit is het zogenoemde UBO-register, waarbij UBO staat voor Ultimate Beneficial Owners. Het register moet eigendomsstructuren blootleggen met als doel witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.