Verplichte bijdrage markt voor AFM omhoog


De verplichte bijdrage voor het doorlopend toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaan voor de onder toezichtgestelden omhoog. Dat heeft de toezichthouder bekend gemaakt.
AFM

De jaarlijkse bijdrage voor doorlopend toezicht bestaat uit een vast tarief per onderneming en tarieven per fte. Voor de eerste twintig fte’s moet de onderneming 337 euro per persoon betalen. Dat bedrag per fte daalt naarmate de omvang van het bedrijf toeneemt.

Schandalige verhoging van de tarieven. Een onderneming met 10 tot 20 FTE wordt geconfronteerd met een kostenverhoging van meer dan 60%!!!
arent@tein.eu
Hoe grote je organisatie is des te lager de bijdrage wordt. Zo betaalt een organisatie met 200 werknemers € 61.400 (200 x € 307) en een organisatie met 501 werknemers € 8.016 (501 x € 16)aan de AFM. Schandalig.
Adbonis