Verzekeraars beleggen flexibeler en meer privaat


De verschuiving van publieke naar private beleggingen onder verzekeraars duurt voort en daar heeft de coronacrisis tot nu toe geen verandering in gebracht. De crisis maakt wel duidelijk dat het sturen op risicobudgetten, in plaats van op harde grenzen, meerwaarde heeft. Deze flexibiliteit geeft bijvoorbeeld de mogelijkheid om in te spelen op kortetermijn-marktdislocaties.
Etienne Comon, Goldman Sachs Asset Management

Dit zegt Etienne Comon (foto), hoofd van insurance asset management EMEA, Goldman Sachs Asset Management (GSAM). Fondsnieuws sprak hem naar aanleiding van het verschijnen van de jaarlijkse GSAM Insurance Report.