Verzekeraars zitten werkeloos op hun schatten: data


Verzekeraars hebben verdienmodellen die al jaren onder vuur liggen. Ze staan voor de uitdaging zich sneller aan te passen aan de veranderende markt. Tegelijkertijd zitten ze bovenop nog niet ontgonnen schatten: eindeloos veel data over hun klanten.
Patrick Liedtke, BlackRock