Vraag naar aandelen-ETFs herstelt


De opmars van indexproducten gaat onverminderd door. In juli was in Europa 255 miljard euro in ETFs belegd, een stijging van meer dan 3 procent ten opzichte van februari toen het voorlaatste record werd gevestigd.

Dat blijkt uit data die de Franse ETF-aanbieder Lyxor bekend heeft gemaakt. De stijging is te danken aan een herstel van de onderliggende indices, maar ook aan nieuwe instroom.

Volgens Nizam Hamid, die verantwoordelijk is voor de productontwikkeling van ETFs bij Lyxor, nam het beheerde vermogen in juli met 6,5 miljard euro toe. 'Daaruit blijkt dat het herstel op de ETF-markt terugkeert.'