Wat belegger leert van Japan's antwoord op vergrijzing


Japan en Europa vergrijzen. De reactie verschilt. Japanners zetten hun kaarten op technologie, terwijl in Europa arbeidsmigratie een grotere rol gaat spelen. Een verouderende bevolking heeft grote invloed op financiële markten.
Lukas Daalder, BlackRock