Wat is moment om klant lastig te vallen met testjes?


Betere beleggersbescherming is een van de hoofddoelen van Mifid II. Maar sommige zaken kunnen op de klant overkomen alsof u zich probeert in te dekken, schrijft FN Kennisexpert Iris van de Looij.
Iris van de Looij

'Een aantal marktpartijen heeft een inhaalslag te maken wat betreft het vastleggen van de financiële situatie van de klant en zijn kennis en ervaring met beleggen. Deze partijen zullen opnieuw met hun relaties een vragenlijst moeten doorlopen om de financiële doelstellingen en behoeften in kaart te brengen. 

Als er iets is waar ik gallies van wordt dan zijn het de eisen van de MiFid. Natuurlijk krijgen de banken nu op hun brood dat ze van die ingewikkelde produkten hebben ontwikkeld om de klant geld uit de zak te kloppen. Echter van die produkten heb ik mij altijd verre gehouden omdat ze onbegrijpbaar waren. Maar nu kan ik niets eens met een simpele en slimme adviseur over een aandeel praten zonder dat die een heel verhaal moet opschrijven. Ik beleg voor mijn plezier, zonder doel. Echter die mogelijkheid biedt vaak de multiple choice nooit. Dus je vult een jokerantwoord in. Natuurlijk moeten domme en hebberige klanten beschermd worden maar enige valpartijen mag je verwachten als je je op het gladde ijs van beleggen begeeft. Maar nergens kan je je verhaal over deze burokratie kwijt, laat staan je over beklagenJammer, daar gaat de goede oude tijd voor de redelijke belegger met de komst van MiFif II. Veel plezier gewenst.
karelottens@ygy...