Weeffout in wet treft nationaal regimers in advies


Adviseurs die onder het nationaal regime vallen worden geconfronteerd met het feit dat er geen level playing field is als het gaat om de fiscale behandeling van de beleggingsrekening. Nationaal regimers vragen om een aanpassing in de wetgeving.
Tweede Kamer, Den Haag

De ongelijke fiscale behandeling betreft het advies dat gegeven wordt in box I en box II en in box III van de aangifte. Bij advies in box II (aanmerkelijk belang in een vennootschap) en box III (inkomsten uit sparen en beleggen) kan het advies volledig onafhankelijk worden gegeven en kan een beleggingsportefeuille worden geconstrueerd met verschillende fondsen van diverse asset managers.