Wel of niet ETF op frontier markets?


Sinds enige jaren is het voor beleggers mogelijk om in frontier markets te beleggen via trackers. In liquide markten is het repliceren van een benchmark veelal eenvoudig, maar in markten met een gebrekkige liquiditeit kan repliceren voor onevenwichtigheden zorgen.

Een voorbeeld van een illiquide markt is een frontier market als Vietnam. Door gebrek aan liquiditeit en lage handelsvolumes zijn trackers veelal genoodzaakt te beleggen in een beperkt aantal bedrijven, schrijft portfoliomanager Douwe Jan Dijkstra van Intereffekt Funds in een discussiebijdrage aan Fondsnieuws.