White paper: Mifid II - passendheid en geschiktheid


De Europese Mifid II-richtlijn die in januari 2018 van kracht wordt, stelt specifieke eisen op het gebied van de passendheid en geschiktheid van beleggingsproducten. Een white paper van Ortec Finance, de VU en PWC geeft handvatten.

Een van de doelen van Mifid II is particuliere beleggers beter te beschermen. Daarom worden onder meer specifieke eisen gesteld aan de passendheid en geschiktheid van beleggingsproducten.  

Als gevolg hiervan zullen banken en vermogensbeheerders veel beter inzicht moeten krijgen in de financiële situatie van individuele klanten, inclusief hun kennis en ervaring en hun wensen en doelen. Het verzamelen van deze gegevens en het rapporteren hierover aan de toezichthouders is een echter complexe taak.