Wie in 1997 $2 in Amazon had gestopt, had nu $2.000


Wie in mei 1997, bij de beursemissie van Amazon, voor 2 dollar een aandeel had gekocht zou op peildatum 31 augustus 2018 het rendement hebben zien stijgen tot meer dan 2.017 dollar.
Jeff Bezos

Dit is geen goed bericht voor commercieel vastgoed at all
hosseiniank@yah...
Wat een slechte openingszin: Wie 1000 USD had geinvesteerd had een rendement behaald van 134.000%... Dit rendement had je ook behaald op elk willekeurig geinvesteerd bedrag. Wat de lezer wil weten is: Hoeveel is die 1000 USD dan nu waard...
arie@transtrend.com