Wie heeft zijn balans op orde?


De kredietcrisis die de afgelopen jaren de wereld heeft geteisterd was een balanscrisis. In de jaren voor de crisis zijn balansen enorm gegroeid. Omdat deze periode van (scheef)groei jaren heeft geduurd, duurt het ook meerdere jaren om de balansen weer gezond te krijgen.

Dat is een belangrijke reden dat deze crisis zo lang duurt, schrijft cio Hans Molenaar van IVM Caring Capital in een bijdrage voor Fondsnieuws.