'Wie niet meebetaalt aan toezicht, verliest vergunning'


De Autoriteit Financiële Markten (AFM) kan de vergunning van onder toezicht gestelde bedrijven intrekken als zij weigert de kosten van het doorlopend toezicht niet wil betalen.
AFM, Toezichthouder

Dat staat in het wetsvoorstel Wijzigingswet financiële markten dat ter consultatie is aangeboden aan de markt.

De kosten van het toezicht zouden in zijn geheel voor algemene rekening moeten komen. Immers, niet de branche, maar de belastingbetaler fungeert als 'lender of last resort'.In de VS is het niet anders. Dus wij betalen, maar bepalen ook de inhoud van het toezicht.
d.erdman@kpnmail.nl