'Zalvende Trump is niet afdoende voor beursherstel'


Nadat de seinen eerder op rood stonden op de beurzen, is dinsdagochtend weer wat opluchting in de koersen verwerkt. Maar er is meer nodig dan zalvende woorden van Trump, om de schade op de beurzen te herstellen, stellen marktvorsers.
Beurs