Achmea IM: Analyse pensioenakkoord en impact op beleggingsbeleid.


In het nieuwe pensioenakkoord wordt meer individueel belegd en dat zal leiden tot een aanpassing in de beleggingsstrategie.

De betekenis daarvan is onder andere:

- De beheersing van het renterisico blijft belangrijk

- De toekomstige beleggingsmix kan risicovoller ingevuld worden

- Diversificatie blijft een belangrijk hoeksteen voor het beleggingsbeleid

- Er blijft ruimte voor illiquide beleggingen

Lees meer.