Aegon AM: Pensioenakkoord uitgelegd Deel 2: De implicite lifecycle


Deel 2 uit onze serie: We gaan in op de beleggingsmix per leeftijdscohort en hoe we daarmee impliciet komen tot de ‘lifecycle’.

In deze serie bespreken we het pensioenakkoord en de gevolgen voor het beleggingsbeleid.

Zoals we in het eerste artikel hebben aangegeven, worden beleggingen in het nieuwe pensioencontract nog steeds gerealiseerd via één collectieve mix, maar wordt afgestapt van één en dezelfde beleggingsmix voor alle deelnemers. Elk leeftijdscohort krijgt zijn eigen renteafdekking en blootstelling naar zakelijke waarden via de vooraf vastgestelde verdeelregels.
Hieruit volgt een impliciete lifecycle die de blootstelling naar risico’s weergeeft met het ouder worden van de deelnemer. Hieronder is een lifecycle getoond zoals die eruit zou kunnen zien in het nieuwe pensioencontract.

 

Klik hier om naar het volledige artikel te gaan. Onder het Engelstalige intro vindt u het Nederlandstalige artikel als download.