Aegon AM: Pensioenakkoord uitgelegd Deel 5: Beleggingsbeleid


We gaan in op het beleggingsbeleid in de nieuwe regelingen: het nieuwe pensioencontract (NPC) en de verbeterde premieregeling (WVP).

Dit artikel vergelijkt de twee type premieregelingen uit het pensioenakkoord: het NPC en WVP. Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen deze twee en welke mogelijkheden bieden ze voor het optimaal inrichten van de beleggingsportefeuille?

Klik hier om naar het volledige artikel te gaan en onze conclusie te lezen.

Onder het Engelstalige intro vindt u het Nederlandstalige artikel als download.

 

In mei en juni organiseren we twee webinars over dit onderwerp. Eind april is daar meer informatie over te vinden op onze website aegonam.com.