Aegon AM: Pensioenakkoord uitgelegd Deel 6: Solidariteitsreserve


Waarom is de solidariteitsreserve onderdeel van het nieuwe contract en wat betekent dit voor het beleggingsbeleid?

Dit zesde artikel gaat in op de solidariteitsreserve. De solidariteitsreserve is een verplicht onderdeel binnen het nieuwe pensioencontract (NPC) en voor verplicht gestelde pensioenfondsen een mogelijkheid binnen de wet verbeterde premieregeling (WVP). 

We gaan in op de vragen waarom deze solidariteitsreserve onderdeel is van dit nieuwe contract, wat de voor- en nadelen ervan zijn en hoe het beleggingsbeleid voor de reserve kan worden ingericht.

Een belangrijk onderdeel van het pensioenakkoord is de introductie van de solidariteitsreserve. Het doel van de solidariteitsreserve is om collectieve risicodeling mogelijk te maken, zowel binnen als tussen generaties. 

Het beter spreiden van risico’s zou tot een gunstiger risico-/rendementsprofiel kunnen leiden en levert daarmee in theorie welvaartswinst op. Het is de vraag in hoeverre dit in praktijk ook het geval is, en of dit voldoende opweegt tegen de extra complexiteit die het toevoegt.

 

Klik hier om naar het volledige artikel te gaan en onze conclusie te lezen.

Onder het Engelstalige intro vindt u het Nederlandstalige artikel als download.