BlackRock: 2022 Private Markets Outlook


Nu beleggers door een ongekend marktregime navigeren, achten wij de particuliere markt zeer geschikt voor deze taak.

Wij denken dat de door Covid versnelde megatrends (o.a. technologie, gezondheid en duurzaamheid) ten goede zullen komen aan beleggingen dit jaar in alle activaklassen. Dit zorgt voor stevige concurrentie om activa en dat maakt het zoeken naar en selecteren van deals steeds belangrijker. In onze 2022 Private Markets Outlook gaan wij hier dieper op in.

Een langetermijnvisie

We gaan 2022 in met een hoop om over na te denken. De inflatie en de rentevoeten, de ingrijpende effecten van megatrends zoals digitalisering en decarbonisatie en tal van subthema's vragen allemaal onze onmiddellijke aandacht. Als investeerders in de particuliere markt bekijken wij dit landschap door onze eigen langetermijnlens. Wij zijn op zoek naar eigenzinnige, veerkrachtige posities binnen brede langetermijntrends. Wij zien de wereld als: Versnellend, convergerend en decarboniserend.

Op particuliere markten is de juiste trend slechts de eerste stap. Bij beleggingen die doorgaans met de hand worden geselecteerd en actief worden beheerd, zijn uitvoering en acceptatie van cruciaal belang. Het marktregime is ongebruikelijk, maar een solide rendement zal altijd centraal staan bij private marktinvesteringen.

Onze belangrijkste conclusies

  • Wij menen dat risicopremies op private markten nog steeds aantrekkelijk zijn en een portefeuille veerkracht kunnen bieden;
  • Wij verwachten dat particuliere beleggingen dit jaar van megatrends zullen profiteren, maar zien selectie als steeds belangrijker;
  • De weg naar netto-nul is een grote kans. De weg vinden zal een essentieel element van beleggingssucces zijn;
  • Vintage beleggen blijft een krachtig instrument.

Ons gehele rapport leest u hier: https://www.blackrock.com/institutions/en-nl/insights/investment-actions/2022-private-markets-outlook

 

 

Beleggingsrisico
De waarde van beleggingen en de opgebrachte inkomsten kunnen variëren. Het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terugontvangt. In het verleden behaalde resultaten geven geen betrouwbare indicatie van het huidige of toekomstige rendement en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen van valuta’s kunnen ertoe leiden dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Deze schommelingen kunnen bijzonder sterk zijn bij een fonds dat blootstaat aan een hogere volatiliteit en de waarde van een belegging kan plotseling en zeer sterk dalen. De fiscale regelgeving waaraan beleggingen onderworpen zijn en de hoogte van de belasting kunnen in de loop der tijd wijzigen.

Belangrijke informatie
Dit materiaal is alleen bestemd voor professionele beleggers (volgens de definitie van de Britse Financial Conduct Authority en de MiFID-richtlijn). Andere personen dienen niet op de hier geboden informatie te vertrouwen.

Dit is een marketinguiting
Uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., dat een vergunning heeft verkregen en onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten (AFM). Officiële zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, tel: 020 – 549 5200 /+31 20 549 5200. Ingeschreven in het handelsregister onder nr. 17068311. Om u te beschermen worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

Alle in dit document vermelde researchgegevens zijn verstrekt door BlackRock en kunnen door BlackRock inmiddels voor eigen doeleinden gebruikt zijn. De resultaten van dergelijke research worden slechts incidenteel verstrekt. De hier geuite visies vormen geen beleggingsadvies en kunnen aan verandering onderhevig zijn. Ze weerspiegelen niet altijd de gezichtspunten van een bepaalde onderneming binnen de BlackRock Group of van een afdeling daarvan en de juistheid ervan kan niet worden verzekerd.

© 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK is een geregistreerde handelsnaam (trademark) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.
MKTGH0122E/S-1984581