BNP Paribas AM: Beleggingsvisie 2019: beleggen voor een duurzame toekomst


In 2019 lijken handelsspanningen, geopolitiek en hogere rentes de volatiliteit opnieuw te gaan aanwakkeren.

Tegelijkertijd verandert het regime: de hausses in obligaties en Amerikaanse aandelen lopen op hun einde. Als er één constante is in 2019, dan is het de noodzaak voor duurzaamheid.

Veelbewogen tijden

Beleggers moeten alert zijn op de tegenstrijdige krachten die de kapitaalmarkten bewegen: banen, handel, milieu, migratie, diversiteit, etc.: het zijn allemaal stukjes in een groter geheel.

Positief is de ongekende vooruitgang met wereldwijde initiatieven om de grootste duurzaamheidsproblemen aan te pakken. Illustratief zijn de lancering van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals – SDG’s) en het Klimaatakkoord van Parijs. Dat akkoord is de eerste stap in de transitie naar een CO2-arm energiemodel voor de wereldeconomie.

De SDG agenda 2030 legt de basis voor een regeneratieve, circulaire economie en laat zien dat maatschappelijke en milieuproblemen onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. De doelen benadrukken de noodzaak om extreme armoede te bestrijden en onderstrepen de urgentie om in dit nieuwe economische model een efficiënt gebruik van beschikbare hulpbronnen te maken. Beide initiatieven kunnen rekenen op steun onder beleggers, ondernemingen, maatschappelijke organisaties en overheden.

Minder positief is dat de toenemende politieke instabiliteit en het groeiende populisme in een aantal landen deze vooruitgang afremmen. Hiervan zijn we voorlopig nog niet verlost. Langetermijntrends zoals globalisering, technologische vooruitgang en ongelijke kansen blijven bronnen van sociale en etnische onzekerheid.

Sommige landen hebben de verbintenissen op klimaatgebied (en overige terreinen) ingetrokken. Het in gang gezette proces komt weliswaar niet tot stilstand, maar wordt hierdoor ook niet bevorderd.

Wat kunnen we doen?

Geëngageerde vermogensbeheerders en -bezitters kunnen invulling aan hun rol als toekomstbouwer geven door hun vermogen en invloed in te zetten voor een duurzame wereld. Dat is een wereld waarin het voor hen makkelijker is om langetermijnrendement voor klanten te genereren, met als bijkomend voordeel dat in deze wereld mensen inderdaad van hun oude dag willen genieten.

BNP Paribas Asset Management wil graag zo’n belegger zijn – een toekomstbouwer.

Lees hier meer over hoe BNP Paribas Asset Management de bestaande aanpak van duurzaam beleggen in 2019 en de jaren daarna gaat ontwikkelen en uitbouwen.