BNP Paribas AM: Beleggingsvisie voor 2019: een nieuw regime


In 2019 lijken handelsspanningen, geopolitiek en hogere rentes de volatiliteit opnieuw te gaan aanwakkeren. Het regime verandert: de hausses in obligaties en Amerikaanse aandelen lopen op hun einde, waardoor de vertrouwde correlaties tussen beleggingsklassen kunnen verdwijnen.

Assetallocatie voor 2019

Ook in 2019 voelen risicovolle beleggingsklassen de hete adem van hogere risicovrije rentes in de nek, al zou er ruimte moeten blijven voor verder stijgende aandelenkoersen. Positieve winst- en groeivooruitzichten – vooral in de VS – kunnen de zorgen in de markt over een krapper monetair beleid wegnemen, ook bij een geleidelijk aantrekkende inflatie en een tragere, maar nog altijd robuuste groei.

Aandelen verdienen een neutrale weging, met een voorkeur voor Europa waar de waarderingen aantrekkelijker lijken.

In vastrentende waarden gaat de voorkeur naar een onderweging met een nadruk op de eurozone waar de ECB een monetaire inhaalbeweging kan inzetten ten opzichte van de Federal Reserve  naarmate de behoefte aan kwantitatieve versoepeling afneemt.

Ook hoogrentend schuldpapier wordt onderwogen, vooral in de VS. In Europa lijkt de cyclus gunstiger. Hogere rentes kunnen roet in het eten gooien voor bedrijven met een hoge schuldenberg. De druk op hen kan ook toenemen in de huidige verder gevorderde fase van de economische cyclus. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat bezorgdheid over de groei beleggers aanzet om staatspapier boven bedrijfsobligaties te verkiezen.

Voor de opkomende markten kan een duurdere Amerikaanse dollar bij hogere Amerikaanse rentes en handelsgeschillen een bron van volatiliteit zijn en het rendement bedreigen. De economische vooruitzichten zijn echter overwegend positief wat optimisme op de langere termijn rechtvaardigt.

Net als voor alle beleggingsklassen ziet het er ook hier naar uit dat 2019 een jaar wordt voor tactische allocaties, voor een bedachtzame aandelenselectie en voor portefeuillebeheerders die alpha kunnen genereren.

Bekijk de Beleggingsvisie voor 2019 in twee minuten

Wat is de economische visie voor 2019?

De Amerikaanse economie kan in 2019 nog rekenen op de steun van belasting- en begrotingsstimulansen. De consensus verwacht 2,6% groei in 2019 en 1,9% in 2020, dus duidelijk geen recessie. Bij een gezonde groei en beperkte inflatie kan de Fed de rente geleidelijk verhogen.

In de andere ontwikkelde landen lijkt een recessie nog minder waarschijnlijk. In de eurozone verloopt het herstel geleidelijk en blijft de groei onder het niveau van voor de financiële crisis. De inflatie is een stuk lager dan het doel van de ECB en er zit nog onbenutte capaciteit in de economie.

In China kan de groei in 2019 vertragen naar een relatief lage 6%, al blijft het land een motor voor de wereldwijde groei, vooral in opkomend Azië. Wel kunnen stijgende rentes in de VS druk op de opkomende markten zetten naarmate de Amerikaanse dollar duurder wordt.

Wat brengt 2019? Een nieuw regime met ruimte voor tactische allocaties, voor een bedachtzame aandelenselectie en voor portefeuillebeheerders die alpha kunnen genereren. Lees de Beleggingsvisie van BNP Paribas Asset Management.