BNP Paribas AM: China voorbij de handelsoorlog


Als het gaat om beleggen in China, valt veel meer te overwegen dan alleen de ups en downs van de Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen.
  • Het effect van de handelsoorlog op de Chinese groei zou beperkt moeten zijn
  • Verwacht steun voor de binnenlandse vraag, maar geen agressieve maatregelen
  • De economische omschakeling komt op termijn Chinese aandelen ten goede.

Hoe zit het met de economische situatie in China?

Sinds begin 2018 is het moeilijk geworden om over de Chinese economie te praten zonder het handelsgeschil met de VS en het scala aan tarieven te noemen die miljarden dollars aan Chinese producten die in de VS worden ingevoerd raken, en vice versa.

De groei van de Chinese economie is in het derde kwartaal vertraagd tot 6% op jaarbasis; dat is het laagste percentage in 27 jaar. De vertraging is echter niet geheel te wijten aan het protectionistische beleid van de VS.

  • In de eerste plaats is de groei structureel verslapt door de verschuiving van een op investeringen gerichte economie naar een economie die meer door consumptie wordt gedreven.
  • In de tweede plaats hebben strakkere kredietvoorwaarden (vooral om schaduwbankieren te beteugelen en de schulden en de huizenbubbel in de hand te houden) vanuit een meer cyclisch oogpunt de groei gedrukt.

Recente maatregelen van de centrale bank hebben het monetair beleid weer op neutraal terrein gebracht. Er kan ook tot verdere versoepeling worden besloten, met name om de kredietverlening aan kleine bedrijven te stimuleren, en zo de binnenlandse vraag te stimuleren. Dergelijke maatregelen, en een mogelijk gebruik van fiscale stimulansen, zouden de bbp-groei in 2020 moeten helpen stabiliseren op 6%.

Het is duidelijk dat de handelsoorlog een onbekende aan de vergelijking heeft toegevoegd en de investeringen zeker beperkt zijn, maar andere, specifieke factoren verklaren de terugval van de economie. Stijgende varkensvleesprijzen in verband met de varkenspest hebben geleid tot een hogere inflatie, die drukt op de koopkracht van de huishoudens. Lagere registraties van nieuwe auto 's hebben ernstige schade toegebracht aan de productie, maar er zijn tekenen van herstel.

Lees meer over de groeimogelijkheden en de nieuwe realiteiten van de Chinese economie

Voor meer artikelen over China en andere Emerging Markets, klik hier