BNP Paribas AM: CO2-arme beleggingsportefeuilles en economie: hoog tijd om hier werk van te maken


Klimaatmaatregelen staan steeds vaker op de agenda, ook bij vermogensbeheerders en hun klanten; één van de actiepunten waar men het over eens is, betreft de afbouw van broeikasgassen zoals CO2 in beleggingsportefeuilles.

Decarbonisatie. Een mond vol, maar wel een woord dat steeds vaker te horen is in gesprekken tussen vermogensbeheerders en hun klanten. Of het nu grote institutionele beleggers, pensioenfondsen of beheerders van bedrijfsspaarregelingen zijn, allemaal zijn ze steeds meer bereid om het broeikasprobleem aan te pakken en klimaataspecten mee te wegen in hun beleggingsbeslissingen. En dit komt niet alleen door regelgeving, het is ook een kwestie van bewustwording: mensen ‘ruiken’ tegenwoordig de CO2...

Tijdens een symposium op 9 juni 2018 in het Vaticaan hield paus Franciscus een toespraak voor bestuurders van toonaangevende olie- en gasmaatschappijen en andere energie-gerelateerde bedrijven. Hierin stipte hij de problematiek opnieuw aan.

In het bijzonder pleitte hij voor “initiatieven om minder ontwikkelde landen ruimere toegang tot energie te geven” en riep hij op om “energiebronnen te diversifiëren en de ontwikkeling van duurzame energiebronnen te bevorderen”. In zijn milieuencycliek van 180 pagina’s die in juni 2015 verscheen, gaf de paus aan dat “technologie waarbij gebruik wordt gemaakt van sterk vervuilende fossiele brandstoffen zonder uitstel moet worden vervangen”.

Deze wens botst met een niet te miskennen feit: olie en gas beantwoorden helaas nog altijd 50% van de primaire energievraag. Tenzij er een drastische trendomslag komt, zal de wereldwijde vraag naar energie, en vooral naar fossiele brandstoffen, met olie en gas voorop, verder toenemen ondanks de verwachte afname van de vraag in OESO-landen. 

 

Lees hier meer over verantwoord beleggen en de aanpak op dit vlak van BNP Paribas Asset Management.