BNP Paribas AM: COP25 meeting: push in strijd tegen klimaatverandering


Doelstelling COP25-conferentie: nemen van volgende cruciale stappen in implementatie van richtlijnen van Akkoord van Parijs inzake klimaatverandering.
  • Op agenda staat onder meer het voortzetten van de onderhandelingen over klimaatverandering
  • Voorbereiding van de weg naar herziene ‘Parijse' doelstellingen
  • Bijeenkomst vindt plaats onder populistische, protectionistische druk

De sterren zijn misschien niet op elkaar afgestemd toen de planning voor de COP25 gemaakt werd. De oorspronkelijke locatie, Brazilië viel af na de verkiezing van een nieuwe regering. Daarna moest Chili afzeggen vanwege sociale onrust, waardoor Spanje uiteindelijk de gastheer werd.

Dat Madrid in de bres springt als gastheer, heeft de hoop op verdere vooruitgang doen herleven in een tijd dat het multilateralisme in twijfel wordt getrokken, de mondiale klimaatbesprekingen de dreiging van het opkomende populisme voelen en de VS op het punt staan zich terug te trekken uit het klimaatverdrag van Parijs.

Het plaatsvinden van een COP25, ook al is de agenda low-profile in vergelijking met die van COP26, is van cruciaal belang om de onderhandelingen over klimaatverandering op gang te houden en de weg vrij te maken voor de bijeenkomst in het Verenigd Koninkrijk in 2020, waar landen zich hebben gecommitteerd om herziene doelstellingen voor hun nationale klimaatactieplannen (de NDC 's) te presenteren. COP25 wil het momentum op peil houden en de basis leggen voor ambitieuzere doelstellingen.

Een van de vijf kerntaken van de landen op de bijeenkomst in Madrid is het vastleggen van strengere klimaatactiedoelstellingen.

Ambitieuzere doelstellingen

In 2020 wordt de European Green Deal gepresenteerd. Europa is dichtbij het bereiken van een consensus over CO2-neutraliteit in 2050, ondanks het verzet van een paar landen. Op de bijeenkomst van de Europese Raad van 12-13 december moet een besluit worden genomen. Dit valt samen met het einde van COP25.

Het is bijna een gegeven dat CO2-neutraliteit in de wet zal worden verankerd. Maar de nieuwe doelstelling moet zich vertalen in een herziening van de EU reductiedoelstellingen voor 2030 voor de uitstoot van broeikasgassen.

Lees meer over de vier andere kerntaken die op de conferentie van Madrid COP25 worden aangepakt