BNP Paribas AM: De EU-taxonomie bepaalt wat ecologisch duurzaam is


EU-taxonomie: een gemeenschappelijke definitie van wat 'groen' is

Meerdere classificaties en interpretaties van wat 'groen' is, bestaan tegenwoordig naast elkaar in de publieke en privésector. Zo is het niet ongebruikelijk dat een financiële instelling evenveel verschillende taxonomieën kent als bedrijfsonderdelen die 'groene' financiële producten ontwikkelen. Sommigen plaatsen conventioneel gas als energiebron onder de energietransitie, of erkennen affakkelinstallaties als systemen die emissies in het milieu verminderen. Anderen zouden geen van beide in een ecologisch duurzaam fonds opnemen.

Standaardisering om 'greenwashing' en scepsis te overwinnen

Het gebrek aan betrouwbaarheid en standaardisatie is de reden waarom velen, vooral in de retailmarkt, sceptisch blijven over wat er schuilgaat achter financiële producten die als 'groen' op de markt worden gebracht.

Het idee is eenvoudig. Om een activiteit in aanmerking te laten komen, moet worden aangetoond dat deze substantieel bijdraagt aan een van de zes milieudoelstellingen van de EU zonder nadelige gevolgen voor de andere vijf. De doelen zijn

  • beperking van de klimaatverandering
  • aanpassing aan klimaatverandering
  • water en marine resources
  • circulaire economie
  • afvalpreventie en recycling
  • vervuiling en gezonde ecosystemen.

Drempels om in aanmerking te komen

Aan de hand van bestaande EU-wetgeving, -beleid en -doelen heeft de technische expertgroep van de Europese Commissie voor duurzame financiering (TEG) de taxonomie ontwikkeld. Die gebruikt de NACE-codes, het industriële classificatiesysteem. De TEG definieert drempels zoals de koolstofintensiteit (gCO2/kWh) onder verwijzing naar bestaande en erkende normen, afgezet tegen de praktische behoeften.

Met deze taxonomie wil de Europese Commissie een 'universeel begrip' ontwikkelen van wat duurzaam is voor het milieu en dat gedeeld kan worden door wetenschappers, regeringen, industriëlen en individuen. Zoals het metrieke stelsel in zijn tijd, zal dit de wetenschap, de innovatie en de industriële groei bevorderen.

Lees meer over de gevolgen voor beleggen van de door de EU voorgestelde 'groene' taxonomie