BNP Paribas AM - Disruptive tech - De drijfveren en de uitdagingen


Disruptive technology blijft een aanjager van verandering nu commercie en academische wereld werken aan nieuwe producten en processen

Alleen al de complexiteit en diversiteit van de huidige technologische verbeteringen kan het moeilijk maken om duidelijke patronen te identificeren in dit proces van ‘ontwrichtende’ verandering. Het is dan ook zinvol om zich te concentreren op twee van de fundamentele krachten die een groot deel van de veranderingen die gaande zijn lijken te ondersteunen: Cloud computing en artificial intelligence (AI).

 

Cloud computing schept potentieel voor enorme efficiencywinsten binnen de bedrijfssector. Waar bedrijven ooit moesten investeren in het opbouwen, onderhouden en periodiek updaten van hun eigen voorraad IT-kapitaal, kunnen zij nu op pay-as-you basis toegang krijgen tot deze diensten met behulp van de nieuwste technologie.

 

In feite wordt IT een bedrijfskostenpost en wordt zo een aanzienlijke barrière voor de markttoetreding en snelle groei verwijderd. De cloud stelt bedrijven in staat om de productie te verhogen zonder enorme investeringen te hoeven doen in hun IT-kapitaalvoorraad.

 

Onderzoeks- en adviesbureau Gartner schat dat de public cloud tussen 2019 en 2022 met meer dan 100 miljard USD zal groeien - of ongeveer 12% per jaar - veel meer dan het trendmatige groeitempo van de economie of het waarschijnlijke tempo waarin de totale IT-investeringen stijgen.

 

Het is nog maar relatief kort geleden dat we begonnen zijn het volledige potentieel van echte AI te benutten – dankzij de gelijktijdige uitbreiding van rekenkracht en toegang tot gegevens gekoppeld aan meer geavanceerde algoritmes die computers in staat stellen om veel sneller te leren.

 

Steeds complexere taken van beeldherkenning tot natuurlijke taalverwerking (NLP), van zoekmachines tot fraudedetectie kunnen nu door computers worden uitgevoerd.

 

Lees meer over de fundamentele drijfveren van disruptive technology in dit artikel van portefeuillebeheerder Pamela Hegarty

 

Luister naar de podcast met Guy Davies, CIO equities bij BNP Paribas Asset Management: "Onder de kap kijken bij ‘ontwrichtende’ technologie"