BNP Paribas AM - EU-taxonomie: duurzaamheid benchmarken


Het identificeren en classificeren van duurzame economische activiteiten kan een belangrijke rol spelen bij het afbouwen van portefeuillerisico

De taxonomie van de EU kan worden gezien als een "levend woordenboek" dat duurzame economische activiteiten classificeert - activiteiten die aanzienlijk bijdragen aan ten minste een van de zes milieu-doelstellingen van de EU.

 

De doelstellingen zijn: Klimaatverandering beperken; zich aanpassen aan klimaatverandering; water- en mariene hulpbronnen beschermen; vervuiling beheersen en voorkomen; overgaan naar een circulaire economie; biodiversiteit en ecosystemen beschermen en herstellen.

 

Het definiëren van duurzame activiteiten helpt duidelijkheid te verschaffen over welke activiteiten bevorderlijk zijn voor de duurzaamheid van het milieu, en moeten worden bevorderd (en gefinancierd), en welke schadelijk zijn en veranderingen vereisen of moeten worden stopgezet (of in ieder geval niet ondersteund).

 

De taxonomie kan helpen bij de vraag welke bedrijven, activiteiten of projecten te financieren wanneer de financiering of de aanbieder van de middelen ernaar streeft "ecologisch duurzaam” te zijn.

 

Activiteiten die aansluiten, of een geloofwaardige intentie hebben om aan te sluiten, op de taxonomie kunnen meer financiering en dus een sterkere en meer consistente groei verwachten.

 

Groene obligaties, groene leningen of groene hypotheken kunnen worden beschouwd als in lijn met de taxonomie.

 

Lees meer over hoe de taxonomie van de EU kan helpen bij de opbouw van robuuste duurzame portefeuilles op basis van transparante, level-playing-field rapportage van bedrijfsactiviteiten.