BNP Paribas AM - Herstel waardeaandelen zou moeten doorzetten


De financiële markten worden verscheurd tussen zorgen over de evolutie van COVID-19 en optimisme over de inzet van vaccins.

De belangrijkste dynamiek voor de financiële markten blijft de opleving van waardeaandelen sinds de aankondiging van de eerste, beter dan verwachte, test-resultaten voor een corona-vaccin begin november. Waardeaandelen hebben vervolgens in de VS zeven procentpunten beter gepresteerd dan groeiaandelen en deden het in Europa 12 punten beter.

 

De sector die de grootste bijdrage leverde aan deze sterke prestaties was financials, met name in Europa. Financials hebben een groter gewicht in de Europese index dan in de Amerikaanse index. Ook zijn de Europese financiële aandelen sterker gestegen.

 

Een belangrijke aanjager van het rendement van de sector was de stijging van de rente. De bankaandelen werden gestimuleerd door het vooruitzicht dat het economisch herstel er sneller dan verwacht komt, waardoor het bedrag aan leningen dat waarschijnlijk in gebreke blijft als gevolg van langere bedrijfs-lockdowns lager kan uitvallen. Een hogere rente zou ook positief moeten zijn voor de marges van banken.

 

Op de tweede plaats na de financiële sector in Europa komt energie. Die sector profiteert van de stijging van de olieprijzen. Weer is de bijdrage van de sector aan de waardeontwikkeling in Europa groter dan in de VS door het grotere gewicht in de index (in Europa is deze twee keer zo groot). De Amerikaanse industriesector steeg, onder meer dankzij de koersstijgingen van luchtvaartmaatschappijen.

 

Naarmate reizen en woon-werkverkeer weer op gang komen, zou de vraag naar olie moeten stijgen. Andere transportgerelateerde bedrijven in de industriële sector kunnen ook weer winstherstel laten zien.

 

Het vooruitzicht van enerzijds een licht hogere rente en hogere olieprijzen en anderzijds een marginaal lagere vraag naar "dure" internet-leveraged bedrijven duidt erop dat de marktrotatie in de richting van waarde kan doorzetten.

 

Lees meer over de koers waarde- en groeiaandelen in onze wekelijkse beleggingsupdate

 

Een bredere analyse vindt u in de Investment Outlook 2021 van BNP Paribas Asset Management: "Legacy of the lockdowns '