BNP Paribas AM: Meer steun nu groei China vertraagt


Het beleid van Peking steunt obligaties op de korte termijn, maar een zwakke bbp-groei beperkt waarschijnlijk de aandelenprestaties.
  • Verdere verlagingen van de reserveratio van de centrale bank en de rente op komst in de komende maanden
  • De handelsoorlog met de VS zal het grootste risico blijven dat de aandelenmarkt te wachten staat.

Het Chinese bbp is in het derde kwartaal van 2019 met 6,0% op jaarbasis gegroeid. Dat is langzamer dan de 6,4% in het eerste kwartaal en de 6,2% in het tweede kwartaal. Tot dusver dit jaar is het bbp met 6,2% op jaarbasis gegroeid. Zelfs als de groei in het vierde kwartaal op 5,8% uitkomt zoals veel waarnemers verwachten, zou de groei in het volledige jaar 2019 nog steeds 6,1% bedragen.

Ondersteunende maatregelen hebben effect...

Als we nauwkeuriger kijken, blijkt uit de bbp-gegevens dat de versoepeling die Peking sinds juli heeft doorgevoerd, stabiliserende effecten kan hebben. De geaggregeerde financieringsdata over september waren beter dan de marktverwachtingen met een breed herstel van de kredietgroei.

Dit duidt erop dat:

  • Het recente beleid door het systeem aan het sijpelen is.
  • De kredietschok van de faillissementen van Baoshang Bank, Jinzhou Bank en Hengfeng Bank dit jaar is ingedamd.

... maar het in evenwicht brengen van de schuldafbouw en de kredietverlening aan de particuliere sector blijft een uitdaging

De meeste bankkredieten gingen echter nog steeds naar grote ondernemingen, terwijl de groei van de kredieten aan de particuliere sector traag bleef. Trustleningen namen verder af. Dit geeft aan dat het beleid van Peking om de schulden af te bouwen de schaduwbankactiviteiten blijft beteugelen, vooral bij het voorkomen van leningen aan de vastgoedsector. Dit heeft echter ook de toegang tot krediet voor de particuliere sector beperkt.

Lees meer over hoe het beleid van China zijn obligatie- en aandelenmarkten kan beïnvloeden