BNP Paribas AM: Stemmen vanuit ESG-perspectief - een commitment aangaan


Verantwoord beleggen is een mes dat aan twee kanten snijdt: het vergroot de kans op een aantrekkelijk langetermijnrendement en beleggen werkt zo positief uit op maatschappij en milieu. De dialoog met ondernemingen versterkt deze effecten.

Verantwoorde vermogensbeheerders hebben een stem- en engagementbeleid dat beoogt de aanpak van ondernemingen te verbeteren op het gebied van ‘environmental, social en governance’ (ESG)-praktijken, mede aan de hand van internationale normen. In dat kader heeft BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) de Global Stewardship Principles van het International Corporate Governance Network (ICGN) en European Fund and Asset Management Association (EFAMA) ondertekend. Onderdeel van deze aanpak is dat BNPP AM op algemene vergaderingen actief het stemrecht uitoefent, de dialoog met ondernemingen aangaat en ESG-criteria in het stem- en engagementbeleid opneemt.

1. Uitoefenen van stemrechten

Stemmen op algemene vergaderingen is een belangrijk element in de dialoog met de ondernemingen waarin wordt belegd, en vormt een integraal onderdeel van de processen van BNPP AM. ESG-kwesties kunnen de waarde en de reputatie van ondernemingen beïnvloeden en dus hebben strikte ESG-criteria nadrukkelijk plaats in het beleid van BNPP AM.

2. Dialoog
Door de dialoog aan te gaan met ondernemingen kan de toepassing van best practice op de lange termijn worden bevorderd en een aanzet worden gegeven om de bedrijfsvoering aan te passen.

Een continue dialoog door het jaar heen biedt de gelegenheid om het stembeleid toe te lichten en lopende kwesties ter discussie te stellen, naast algemene vergaderingen. Het overleg begint al voordat een voorstel in stemming om uitvoerige informatie over voorgenomen besluiten te verkrijgen en eventuele bedenkingen kenbaar te maken.

3. ESG- verantwoordelijkheid: een integraal onderdeel van het stem- en engagementbeleid
Door stemrechten uit te oefenen en de dialoog aan te gaan, kunnen ondernemingen geholpen worden om hun milieu- en maatschappelijke prestaties te verbeteren.

Lees hier meer over de invulling van verantwoord beleggen en specifiek de aanpak op het vlak van stem- en engagementbeleid van BNP Paribas Asset Management.