BNP Paribas AM: Systeemrisico in opkomst: verlies van biodiversiteit


Aandacht beleggers voor klimaatverandering groter dan ooit. Weinig aandacht grote bedreiging voor milieu en systeemrisico: verlies biodiversiteit.

Als het gaat over de opwarming van de aarde of milieuproblematiek dan staat veelal het terugdringen van de CO2-uitstoot centraal. Maar er staat meer op het spel: uit het verlies van biodiversiteit en de vernietiging van natuurlijke ecosystemen vloeien gigantische financiële risico’s. Als het verval niet wordt gekeerd dan kost dat volgens het Global Futures Initiative de wereldeconomie biljoenen euro’s. Deze mondiale taskforce berekent jaarlijks de kosten van de achteruitgang van de natuur in 140 landen en voor belangrijke sectoren.

Dat bedrag komt niet uit de lucht vallen, benadrukt Edward Lees. Samen met Ulrik Fugmann is hij verantwoordelijk voor de BNP Paribas Ecosystem Restoration strategie. ‘Circa de helft van de wereldeconomie is afhankelijk van natuurlijk kapitaal, zoals natuurlijke materialen, land en ecosystemen. We verbruiken dat in een hoger tempo dan de natuur het kan aanvullen of herstellen, terwijl belasting ervan toeneemt door mondiale bevolkings- en welvaartsgroei. Er is een urgente behoefte om beschadigde ecosystemen te herstellen.’

 

Lees vervolgt: ‘Ondanks dat behoud van natuurlijk kapitaal en minder CO2-uitstoot met elkaar zijn verbonden, moeten ze nog apart worden bekeken. Wij zien dat toezichthouders zich gaan focussen op natuurlijk kapitaal. Zo is er behalve de Task Force voor Climate-Related Financial Disclosure een Task Force for Nature-Related Financial Disclosures in het leven geroepen, die zich tot doel heeft gesteld om een compleet beeld te geven van natuur-gerelateerde financiële risico's.’

Systeemrisico’s

Beleidsmakers erkennen inmiddels dat het herstellen, beschermen en in stand houden van ecosystemen in steden, in het water en op het land van cruciaal belang is. Ook onder beleggers neemt het bewustzijn toe dat systeemrisico’s zoals klimaatverandering, pandemieën en het verlies van biodiversiteit alle zijn opgehangen aan natuurlijk kapitaal. De Nederlandse Bank heeft becijferd dat Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen voor 510 miljard euro aan financieringen hebben uitstaan bij bedrijven met een (zeer) hoge afhankelijkheid van één of meerdere ecosysteemdiensten.

Het herstel van ecosystemen in oceanen, op het land en in steden en duurzame voedsel en landbouw biedt ook aanzienlijke kansen. Jaarlijks is tussen nu en 2030 ongeveer 2.000 miljard dollar aan investeringen nodig om het verval een halt toe te roepen. De BNP Paribas Ecosystem Restoration strategie selecteert uit een universum van duizend ondernemingen in de wereld veertig tot zestig koplopers, die met technologie en/of innovaties bijdragen aan het herstel van ecosystemen. Het kunnen bedrijven zijn die overstromingen tegengaan, efficiënter water zuiveren, een milieuvriendelijk alternatief hebben bedacht voor pesticiden of duurzaam transport aanbieden in steden.

Omdat beursgenoteerde bedrijven die zich primair richten op behoud van biodiversiteit niet bestaan, kunnen Lees en Fugmann het selectiewerk niet doen zonder diepgaande expertise van verschillende milieutechnologieën. ‘De oplossingen van bedrijven maken vaak onderdeel uit van een productengamma, dat verder reikt dan het herstel van ecosystemen. Er kunnen bovendien kansen worden gevonden in verschillende marktkapitalisaties, sectoren en regio's en buiten de bekende indices om’, zegt Lees.

Pure spelers

Meer dan de helft van de bedrijven in portefeuille zijn zogeheten pure play-bedrijven, die met hun omzet grotendeels of volledig zijn blootgesteld aan het thema. Lees benadrukt het belang van diversificatie in de portefeuille doordat veel zuivere spelers relatief kleine bedrijven zijn en een portefeuille met louter smallcaps te veel risico zou herbergen. Daarnaast worden de private markten nauwlettend gescand op bedrijven, die een beursgang overwegen en daarbij soms actief een handje worden geholpen door Lees en Fugmann.

Een andere kernactiviteit van de fondsbeheerders is engagement met de bedrijven, waarin wordt belegd om tot positieve veranderingen te komen. Een bosbouwbedrijf kan worden aangespoord om serieus werk te maken van herbebossing, met een chemisch bedrijf kan een ‘goed gesprek’ worden gevoerd over het verminderen van de CO2-voetafdruk, en recent werd een viskweker voorgesteld om meer duurzame energie te gaan gebruiken door de installatie van zonnepanelen op het dak van het bedrijf.

De BNP Paribas Ecosystem Restoration strategie maakt onderdeel deel uit van een roadmap voor het behoud van biodiversiteit, die BNP Paribas Asset Management in mei aangekondigd heeft. Een belangrijk onderdeel daarvan is onderzoek, dat bijdraagt aan de ontwikkeling van betrouwbare indicatoren om de voor- of achteruitgang in biodiversiteit te meten en om een gestandaardiseerd, transparant raamwerk te ontwikkelen voor het meten van en rapporteren over biodiversiteit. Daarvoor zijn onder andere samenwerkingen aangegaan met CDP, Iceberg Data Lab en I Care & Consult. Lees: ‘De financiële sector heeft een kritische rol te spelen in het creëren van positieve milieu-impact.’