BNP Paribas AM - Wat nu voor multi-factor aandelenbeleggen?


Bij multi-factor-beleggen in aandelen hebben de waardeaandelen een slecht 2020 gehad; de strategie zelf blijft levensvatbaar.

Er zijn berichten geweest van ontevredenheid onder beleggers over de prestaties van multi-factor aandelen-portefeuilles in 2020, maar er zijn sterke argumenten om aan te tonen dat deze beleggingsaanpak valide blijft.

 

Kwantitatieve aandelenstrategieën zijn doorgaans gebaseerd op het combineren van deze factoren in multi-factorbeleggen: Kwaliteit, momentum, laag risico, waarde en grootte.

 

De factor kwaliteit – het gaat om aandelen in de meest winstgevende bedrijven – heeft in 2020 een uitzonderlijk goede prestatie geleverd. Momentum – aandelen die aanhoudend beter presteerden – deed het dit jaar ook goed. Aandelen in bedrijven met een lager risico hadden in 2020 een gemengd rendement per regio.

 

De underperformance van multi-factor aandelenstrategieën is min of meer volledig een functie van een slecht jaar voor waardeaandelen geweest. De factor grootte – aandelen in bedrijven met een kleinere marktkapitalisatie kopen – deed het slechter dan een paar voornamelijk mega-cap tech aandelen die de rest van de markt als geheel hebben overtroffen. Dit heeft schade toegebracht aan multi-factor aandelenstrategieën met een tilt naar small caps. 

 

Dit is niet de eerste keer dat de waarde slechter heeft gepresteerd. De stijl bleef aanzienlijk achter in de aanloop naar de dotcom-aandelenzeepbel in 1998/2000. Het herstelde zich vervolgens. Dit jaar is de ondermaatse waardeontwikkeling ongekend ernstig geweest. Sinds begin november is er echter sprake van een correctie. Waarde presteerde beter dan groei. Het valt nog te bezien of dit tijdelijk is of een verandering in de trend.

 

Lees een volledige analyse van de redenen voor de spreiding in factorprestaties dit jaar, en waarom timing cruciaal is bij het gebruik van een multi-factor beleggingsstrategie.

 

Luister ook naar de podcast "Multi-factor equity Investing - Turning the corner" met Raul Leote de Carvalho, plaatsvervangend hoofd van onze kwantitatieve onderzoeksgroep, en hoofdmarktstrateeg Daniel Morris.