BNP Paribas Asset Management: Technologie en milieu: van zondebok tot reddende engel?


Technologie en milieu, of technologie en duurzaamheid, lijken geen voor de hand liggende partners. Technologie ligt immers aan de basis van veel van de huidige milieu-, klimaat- en maatschappijproblemen. Denk bv. aan de voortschrijdende industrialisatie sinds de industriële revolutie en aan de economische groei die hand in hand gaat met milieuvervuiling.

Toch zien we dat technologische ontwikkelingen steeds sterker bijdragen aan de aanpak van bv. milieu- en klimaatproblemen, maar ook van uitdagingen zoals de bevolkingsgroei, een stijgende levensstandaard, verouderde of te weinig infrastructuur en eindige hulpbronnen, zeker nu het bewustzijn groeit dat er op alle fronten dringend actie moet worden ondernomen. De technologie lijkt zich inderdaad te transformeren van de zondebok naar de reddende engel van de planeet.

Die bijdrage wordt in vele vormen zichtbaar. Steeds slimmere meters maken energie- en waternetwerken efficiënter. Ledverlichting ontwikkelt zich snel tot de nieuwe standaard. En elektriciteit lijkt het te gaan winnen van benzine en diesel als de schone krachtbron voor auto’s en, op termijn, ook voor schepen en vliegtuigen. Zonne- en windenergie hebben qua techniek en efficiëntie grote stappen voorwaarts gemaakt, waardoor de betaalbaarheid en inzetbaarheid drastisch zijn verbeterd.

Dankzij technieken voor waterbehandeling en -zuivering verspillen we minder schoon water en kunnen we het opnieuw gebruiken. Steeds gevoeligere sensoren brengen lekken en veroudering van de infrastructuur sneller aan het licht. Bovendien wint test- en sensorapparatuur om gezondheids- en milieurisico’s evenals de kwaliteit te bewaken aan belang.

In de voedsel-, land- en bosbouwsector draagt technologie nu bij aan een duurzamere en efficiëntere technologie om bv. te voldoen aan de toenemende vraag naar voedsel en huisvesting voor de groeiende wereldbevolking met behoud van kwaliteit en zonder grote gevolgen voor het milieu. GPS-technologie wordt ingezet om water, mest en bestrijdingsmiddelen alleen daar waar nodig te gebruiken en niet langer op de grote, verspillende en vervuilende schaal van voorheen.

Het is te vroeg om te stellen dat technologie de aangerichte schade gaat herstellen, maar het is duidelijk dat de ontwikkelingen steeds meer in de richting gaan van een positieve bijdrage – en dat is een trend waarbij ook beleggers in fondsen kunnen aanhaken. Zo biedt BNP Paribas Asset Management beleggers beleggingsfondsen aan die bv. specifiek gericht zijn op beleggingen in bedrijven die bijdragen aan een schonere leefomgeving wereldwijd, onder meer dankzij strategieën om de klimaatverandering tegen te gaan of ons eraan aan te passen.

Technologie in dienst van het milieu - 1

Zonne-energieparken – In China draait de sector van hernieuwbare energie op volle toeren: volgens de ramingen in zijn laatste vijfjarenplan wil China tegen 2022 de totale productiecapaciteit verhogen tot meer dan 300 gigawatt. In 2015 leverden zonne-energieparken slechts 50 gigawatt. De groei in de sector krijgt hoogstwaarschijnlijk een impuls van de gestaag dalende kosten voor zonnecellen, met 40% sinds 2010. Dankzij grote schaaleconomieën die de stijgende vraag naar die componenten nog versterken, wordt dit wellicht een zelfvoedende heilzame cyclus.

Technologie in dienst van het milieu - 2

Windmolenparken in de Noord-Atlantische Oceaan – Er ontstaan nieuwe praktische oplossing om alternatieve energie op te wekken dankzij recente grote sprongen voorwaarts in de technologie. Betekent dit dat we de problemen verbonden met de klimaatverandering inderdaad kunnen overwinnen? Volgens een studie van Carnegie Institution zou een eventuele installatie van windturbines in zee over een gebied met de omvang van India in de Noord-Atlantische Oceaan aan de volledige vraag naar energie van de wereldbevolking kunnen voldoen.

Technologie in dienst van het milieu - 3

Innovaties in de aanpak van plastic afval – Grote bedrijven en start-ups spannen zich in om oplossingen voor minder plastic verpakkingen te vinden en om de bestaande enorme afvalbergen te verkleinen. Toonaangevende drankfabrikanten hebben de handen in elkaar geslagen om flessen voor mineraalwater te maken met zaagsel of restanten van landbouwgewassen. Een Indiase chemieprofessor heeft een proces ontwikkeld om plastic afval te verwerken in de wegbekleding, terwijl een Amerikaanse student architectuur voorstelde om korrels van plastic afval te verwerken in cementmengsels.

De milieu-experts van BNP Paribas Asset Management volgen de baanbrekende innovaties voor milieubescherming op de voet en onderzoeken welke bedrijven daarvan kunnen gaan profiteren.
Meer weten over ‘duurzame thema’s’? Ontdek de mogelijkheden hier