Vooruitzichten BNP Paribas AM: kwantitatieve versoepeling is een blijvertje


Hoewel de wereldeconomie in 2020 aan een recessie ontsnapt, is de groei waarschijnlijk traag in vergelijking met het langetermijngemiddelde.

MACRO-ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN

Er is geen voor de hand liggend argument voor een recessie in de wereldeconomie in 2020. Tenzij de politieke risico 's toenemen, herstellen de handel en de industrie zich geleidelijk. Na neerwaartse herzieningen voorspelt het IMF een wereldwijde groei van 3%. Op de lange termijn (1980-2018) groeide het mondiale bruto binnenlands product met gemiddeld 3,5%. Een groei van 3% betekent dus een lusteloze economie.

US

Na ruim tien jaar van expansie is de hamvraag nu of de Amerikaanse economie afglijdt naar het niveau van zijn groeipotentieel op de lange termijn of op koers ligt naar een recessie. We gaan uit van het eerste scenario. De VS belandt in 2020 niet in een recessie.

CHINA

De bbp-groei vertraagde tot 6% op jaarbasis in het derde kwartaal van 2019, wat het traagste tempo in ongeveer 30 jaar markeerde. Beleidsmakers zijn gericht op maatregelen om de risico's van buitensporig hoge schulden te beperken, ook al betekent dit zwakkere groeicijfers. Stimuleringsmaatregelen moeten de gevolgen compenseren van een verslechterde handelsrelatie met de VS.

EUROZONE

Het accommoderende beleid van de ECB en de roep om fiscale steun zouden de economie moeten ondersteunen. De zorgen over de negatieve gevolgen van de negatieve rente zijn toegenomen nu het obligatie-aankoopprogramma van de ECB zijn zelfopgelegde limieten nadert. Het is ongetwijfeld tijd om opnieuw te kijken naar fiscaal beleid dat de vooruitzichten op veel fronten zou veranderen.

Lees hier de volledige macro-economische vooruitzichten voor 2020 van de specialisten van BNP Paribas Asset Management