GAM: EM-aandelen: een brede waaier aan factoren


Joaquim Nogueira, specialist op het gebied van aandelen van opkomende markten (EM) bij GAM Investments, uit zich over de grote economieën in dit unieke segment van het wereldwijde aandelenuniversum. Hij doet dit op een moment waarop hij van mening is dat recente prijsmaatregelen de baan hebben vrijgemaakt om selectief EM-aandelen te kopen.

Het universum van EM-aandelen is zeer uiteenlopend. Landen waarvan de economische cycli absoluut geen onderlinge verbanden vertonen en waarvan de markten aan een brede waaier aan factoren zijn blootgesteld, worden in dezelfde categorie opgesomd. Ondanks deze diversiteit bleek 2015 echter een moeilijke periode te zijn voor het segment in het algemeen. In die tijd zat de angst er bij de beleggers zo in dat ze zijn afgestapt van de activaklasse en wel in die mate die als volgt te beschrijven is: "te weinig bezit, niet geliefd en te weinig verkocht". Toen de markten uiteindelijk hun laagste niveau hadden bereikt, waren ze zo oververkocht dat valuaties op echt aantrekkelijke niveaus waren gekomen. Naar ons gevoel was het slechts een kwestie van tijd voordat beleggers weer op het toneel zouden treden: het startschot van een sterk herstel.

 

Hernieuwde koopactiviteiten doken uiteindelijk weer op tegen de achtergrond van lage liquiditeit. Dit zorgde ervoor dat aandelen en valuta in een mum van tijd een forse groei kenden. EM-economieën plukten al snel de vruchten van het feit dat ze zich in een anticyclisch economisch klimaat bevonden ten opzichte van hun ontwikkelde marktgelijken. Terwijl de centrale banken in het westen hun rentetarieven tot nul hadden verlaagd en geldbiljetten hadden gedrukt om de dreiging van deflatie het hoofd te bieden, verhoogden hun opkomende tegenhangers de tarieven om het inflatieprobleem te bestrijden. De laatste tijd zien we echter dat diverse van deze economieën de prijsstijgingen controleren en de rentetarieven verlagen. Dit werd weerspiegeld in het vertrouwen in de economie en bedrijfsprestaties.

De EM-aandelen wisten zich instinctief een weg te banen naar de top van de tabellen met algemene resultaten. Dit duurde tot januari van dit jaar, waarna beleggers reageerden op een combinatie van rentestijgingen in de VS, de vermindering van kwantitatieve versoepeling in Europa en, het belangrijkste van allemaal, angst voor de gevolgen van de impact van een dreigende handelsoorlog. Vanaf hier daalden EM-aandelenmarkten met ongeveer 18% (in VS-dollarwaarde) en we voelen heel duidelijk dat dit een nieuwe kans was om deze activa te kopen.

Casestudy's:

Rusland – sancties en olie

Beleggers houden zich steeds meer bezig met het opleggen van internationale sancties aan Rusland. In werkelijkheid hebben deze sancties echter weinig impact gehad omdat de westerse regeringen Rusland eigenlijk helemaal geen grote schade willen berokkenen. De sancties zijn in het leven geroepen om een signaal af te geven en zijn vooral gericht op bepaalde oligarchen van specifieke bedrijven. De aandelen van een van de belangrijkste geldschieters van het land kenden niettemin een daling van 30%, ondanks de binnenlandse oriëntatie. De desbetreffende geldschieter heeft ook hoogstaande activa op zijn balansen en haalt voordeel uit een hoog en stijgend rendement op aandelen. Bovendien hebben de opgelegde sancties geen indirecte invloed op de aandelen. De afhankelijkheid van Rusland van olie-inkomsten is natuurlijk van cruciaal belang. Zolang de ruweolieprijzen per vat boven 60 USD blijven, moet het land blijven genieten van een uiterst positieve begrotingspositie, hetgeen goed is voor de economie en de handel.

Brazilië – een goede fase van de cyclus

Door haar gesloten economie is Brazilië een op zichzelf staand geval. Momenteel gaat deze economie echter gebukt onder chronische problemen. Het typerende hoge protectionisme heeft geleid tot de totstandbrenging van een aantal bedrijven in sectoren waarin het land niet concurrerend is, zoals de staal- en automobielsector. Vandaag de dag consumeert het land echter 90% van hetgeen dat ze produceert en de resterende 10% wordt geëxporteerd. Dit laatste percentage is praktisch beperkt tot de export van de vliegtuigen van Embraer en bepaalde grondstoffen. Aan de ene kant is het belangrijk om op de hoede te blijven voor de problemen ten gevolge van een gebrek aan infrastructuur, hoge elektriciteitsprijzen en politieke instabiliteit, terwijl er aan de andere kant wel sprake is van een sterke economische cyclus.

Het is een feit dat de cyclus van Brazilië enorm afhankelijk is van haar eigen niveau van vertrouwen in beleggen en consumptie. Het land is geteisterd door zowel een economische recessie als een inflatieperiode, met rentetarieven die in zo'n mate zijn opgetrokken dat de inflatie niet meer kon worden bestreden. Momenteel bevinden we ons echter in de tegenovergestelde fase van de cyclus. Rentetarieven dalen en het vertrouwen komt terug, hetgeen blijkt uit de vergaderingen die we met Braziliaanse bedrijven houden. De cijfers zijn weer bemoedigend. Brazilië biedt op dit punt een aantrekkelijke bron van alfa, vooral in een scenario met een marktvriendelijke president die in oktober werd gekozen (hetgeen waarschijnlijker lijkt nu dat de centrumpartijen achter Alckmin staan).

China – overtuigende valuaties

De media en de beleggersmaatschappij hebben beklemtoond dat China de kans loopt op zowel een kredietcrisis als een economische harde landing. Deze voorspelling is tot nu toe nog geen werkelijkheid geworden en dit zal in de toekomst waarschijnlijk ook niet het geval zijn om de doodeenvoudige reden dat de Chinese regering de informatie controleert. Toen de A-aandelen instortten, telefoneerde de regering simpelweg met de makelaars om hen te vragen om de markt te kopen, wat de makelaars vervolgens dan ook deden. Een kredietcrisis kan alleen worden gekatalyseerd door het concept dat iedereen tegelijkertijd naar de uitgang rent, en hier stak de regering in China natuurlijk een stokje voor. Aan de andere kant zijn de problemen waarmee de banken van het land te kampen hebben een publiek geheim, maar zijn ze achter de schermen opgelost. China is een land met enorme reserves aan buitenlandse valuta en dit is een krachtig wapen voor het aanpakken van problemen die eventueel om de hoek komen kijken.

De afgelopen jaren heeft er in China trouwens een fundamentele verschuiving plaatsgevonden. Vroeger hadden Chinese consumenten weinig koopkracht maar sinds een paar jaar is de binnenlandse consumptie uitgedrukt als percentage van het bbp gestegen van 18% naar 77%. Dit is een ongelooflijk verbluffende transformatie waaruit blijkt dat China geen exportafhankelijke economie meer is maar eerder een consumenteneconomie. En dit komt duidelijk naar voren in de samenstelling van de aandelenindexen van het land. Het staat natuurlijk buiten kijf dat een handelsoorlog de economie van het land schade kan berokkenen, deze schade zal echter van geringe omvang zijn. Desondanks zijn de aandelen flink gekelderd en ze hebben ondertussen interessante valuatieniveaus bereikt.

Mexico - de welwillende populistische regering

Mexico is een mysterie! Niemand kan ons precies vertellen wat ons te wachten staat na de verkiezing van president Obrador. Het begin van de ambtsperiode van Obrador zou een weerspiegeling kunnen zijn van het gematigde/marktvriendelijke eerste mandaat van Lula in Brazilië. Dit zou inderdaad het geval kunnen zijn omdat Obrador nooit zo veel stemmen zou hebben gekregen als hij de steun van de gematigde burgers niet naar zich toe had kunnen trekken. De speech die hij na de verkiezingen gaf, was bovendien van verzoenende aard, net als zijn mededeling dat begrotingsdiscipline een van de prioriteiten is en dat de onafhankelijkheid van de centrale bank van cruciaal belang is. Bijgevolg duidt alles erop dat dit een welwillende, populistische regering zal zijn, anders dan de regeringen van Kirchner (Argentinië), Chavez of Maduro (Venezuela).

Vele risico's worden al weerspiegeld in activaprijsstelling alsook in de moeizame relatie met de VS. Ondanks alle retoriek van Trump is het moeilijk om hem te betrappen op het opzettelijk tegenhouden van de stroom van overmakingen van Mexico naar de VS. En waarom zouden bedrijven uit de VS toegevingen doen op het gebied van efficiëntie, waarde en winst door industriële faciliteiten in Mexico weer naar het vaderland te verschuiven? Er is veel ophef maar niks van dit alles zal op grote schaal gevolgen hebben.

 

Belangrijke juridische informatie

De informatie in dit document wordt slechts verstrekt voor informatieve doeleinden en moet niet als beleggingsadvies worden gezien. Meningen en beoordelingen die in dit document zijn vervat, zijn aan verandering onderhevig en weerspiegelen de mening van GAM in de huidige economische omgeving. Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie. Prestaties in het verleden zijn geen indicator voor de huidige of toekomstige ontwikkeling.