GAM: Kunnen Emerging Markets een centrale plaats innemen?


Emerging Markets doorstonden de laatste jaren heel wat stormen, waaronder aanzienlijke politieke onrust. Maar kunnen zij na de toenemende volatiliteit van begin februari verder opleven? Tim Love van GAM gaat er dieper op in.

Om te bepalen wat er in het verschiet ligt, moeten we eerst even terugblikken: In 2017 hadden Emerging Markets de wind van achteren − globale gesynchroniseerde groei ging gepaard met positieve kredietgroei op Emerging Markets en globale negatieve gebeurtenissen bleven binnen de perken.

In vergelijking met andere jaren bood 2017 ook meer opportuniteiten op de aandelenmarkt. Door de nieuwe wereldorde naar aanleiding van de verkiezing en het buitenlandse beleid van president Trump ontstonden opportuniteiten voor aandelen van bedrijven in Emerging Markten. Deze kwamen voort uit gebeurtenissen zoals de voorgestelde muur tussen de VS en Mexico, spanningen met Noord-Korea, klimaatveranderingsconventies, Russische sancties, territoriale geschillen in de Zuid-Chinese Zee en de terugtrekking van de VS-deelname aan het Trans-Pacifisch Partnerschap en zorgden voor marktschommelingen.

Kater na "creditcrunch"
Als we vooruitspoelen naar 2018 zijn wij van mening dat aandelen van bedrijven in Emerging Markten de enige echte achterblijver met een vrij grote solvabiliteit vormen die aantrekkelijk zijn voor alle beleggers. Aandelen van bedrijven in Emerging Markten bieden aantrekkelijke winstgroei per aandeel, vrijecashflowrendement en uitbreidingsopportuniteiten – kenmerken die op andere aandelenmarkten reeds gedeeltelijk zijn uitgeput. Ook waarderingen zijn nog steeds aantrekkelijk zowel in verhouding tot het verleden als in vergelijking met soortgelijke waarderingen op ontwikkelde markten.

Het is echter niet allemaal rozengeur en maneschijn. De "creditcrunch" van 2007/2008 leidde tot een ongebruikelijke economische cyclus en marktherstel. Terwijl deze haussemarkt verder opkomt na de paniek van 2007-2008 blijven het onzekere tijden voor een aantal sectoren. Niettegenstaande de verkoopgolf die de VIX begin februari kende, wordt er nog altijd weinig risico genomen en is de volatiliteit op ontwikkelde markten bovendien heel wat lager dan gebruikelijk over een langere periode. Het concept om de volatiliteit van aandelen van bedrijven in Emerging Markten te absorberen, kost voor sommigen een te grote inspanning. Sommigen geven de voorkeur aan een absolute blootstelling of een blootstelling met hefboomeffect aan krediet en/of overheidsschuld van Emerging Markets door lagere risicopercepties.

Opportuniteiten en bedreigingen
De situatie voor aandelen van bedrijven in Emerging Markten is voor de rest van 2018 evenwel bemoedigend. Er blijft op macroniveau sprake van wind van achteren omdat zowel Latijns-Amerikaanse als Aziatische economieën goed zijn gepositioneerd om voordeel te halen uit de huidige globale gesynchroniseerde opleving. Ondanks dat er op ontwikkelde markten duidelijke tekenen van druk op consumentenprijzen zijn en er angst bestaat voor een verscherping van het beleid in een aantal delen van Azië, is het over het geheel genomen onwaarschijnlijk dat de inflatie in de meeste globale Emerging Markets of Aziatische landen (zonder Japan) groot genoeg is om aanzienlijke stijgingen uit te lokken. Bij gebrek aan een echt dreigende VS-rentecurve geloven wij dan ook in de bloei van globale aandelen van bedrijven in Emerging Markten.

Er zijn andere positieve factoren die goed zouden moeten zijn voor aandelen van bedrijven in Emerging Markten. Groei van de binnenlandse consumptie, de drijfveer van de Chinese economie, is er een van. Andere factoren zijn langetermijntrends op het gebied van e-handel, gezondheidszorg, reizen en toerisme, onderwijs, verstedelijking en cleantech (zoals het Chinese initiatief "Beautiful China"). Er zijn ook nog heel wat technologische en andere disruptieve thema's op komst en in het verschiet, zoals ontwikkelingen van kunstmatige intelligentie, blokketen, elektrische voertuigen, autonome voertuigen en supercomputers.

Als een opportuniteit zich voordoet, is het altijd slim om te letten op bedreigingen, zoals de verspreiding van een ernstige ziekte. Dit kan voor de economie schadelijker zijn dan een crash op de aandelenmarkt, terrorisme of andere geopolitieke kwesties. Het is misschien moeilijk te geloven maar kijk alleen maar al naar het effect van de SARS-crises van 2003 op de Aziatische markten. Ook de toegenomen geopolitieke risico's die voortkomen uit Noord-Korea staan duidelijk op de radar, samen met de toenemende militarisering in Noord- en Zuidoost-Azië en spanningen in de Zuid-Chinese Zee. De binnenlandse politiek op Emerging Markets is ook van toenemend belang: het resultaat van de komende verkiezingen in Latijns-Amerika en India is bepalend. Er kunnen zich andere mogelijke "zwarte zwaan"-gebeurtenissen voordoen, zoals chaotische liquiditeitsomkeringen die vergelijkbaar zijn met de crash van 1987 die met name voortkwam uit een stuntelige verandering van het beleid van de centrale bank in vergelijking met hetgeen oorspronkelijk werd aangekondigd.

De toekomst lijkt rooskleurig
Alles bij elkaar geloven we dat er een goede reden is om optimistisch te zijn over aandelen van bedrijven in Emerging Markten. Tenzij er "zwarte zwaan"-gebeurtenissen opduiken, blijven wij van mening dat aandelen van bedrijven in Emerging Markten de underperformancekloof tussen hen en de S&P 500 kunnen dichten, alsook de kloof met krediet van Emerging Markets die optrad na de creditcrunch.

Dit jaar is gestart en zal volgens ons verdergaan met waarderingen van Emerging Markets die worden ondersteund door sterke opbrengsten per aandeel en het potentieel voor een bescheiden nieuwe beoordeling van de koers-winstverhouding na jaren van diverse inkrimpingen. Wij zijn dan ook van mening dat het nu een hoogtepunt is voor aandelen van bedrijven in Emerging Markten. Beleggers moeten er evenwel voor zorgen dat zij posities behouden die overeenstemmen met hun risicoprofiel en in de tweede helft van 2018 uitgaan van een enigszins hoger volatiliteitsniveau dan waar momenteel rekening mee wordt gehouden in deze vermogensklasse.

(Een versie van dit artikel verscheen in Emerging Market Investment Guide van Citywire)

Read more Insights articles from GAM

Important legal information
The information in this document is given for information purposes only and does not qualify as investment advice. Opinions and assessments contained in this document may change and reflect the point of view of GAM in the current economic environment. No liability shall be accepted for the accuracy and completeness of the information. Past performance is no indicator for the current or future development.