GSAM: op deze vier megatrends moeten beleggers zich focussen


Thematisch beleggingen horen thuis in een wereldwijde aandelenportefeuille.

Luke Barrs, Head of Fundamental Equity Client Portfolio Management EMEA bij Goldman Sachs Asset Management, legt uit hoe effectieve blootstelling aan houdbare megatrends kan worden bewerkstelligd.

Binnen de core equity strategieën bij Goldman Sachs Asset Management spelen vier megatrends een cruciale rol: technologische vooruitgang, opkomst van de millennial als consument, duurzaamheid op het gebied van het milieu en de toekomst van de gezondheidszorg. Het zijn trends die soms enige overlap met elkaar hebben en vanwege hun brede insteek gelinkt zijn aan meerdere onderliggende trends. Maar iedere seculiere groeitrend verdient aandacht op zichzelf, zegt Luke Barrs, Head of Fundamental Equity Client Portfolio Management EMEA bij Goldman Sachs Asset Management. ‘Dit zijn geloofwaardige, houdbare megatrends met een belegbaar universum van voldoende omvang.’

Deze criteria zijn niet toepasbaar op alle megatrends, vervolgt Barrs. ‘Water is bijvoorbeeld een interessant thema, vanwege waterschaarste en de oplossingen die bedrijven daarvoor bedenken om dat probleem aan te pakken. Wereldwijd zijn er maar 40 tot 50 ondernemingen die echt gelinkt kunnen worden aan dit thema. Om die reden is water bij ons geen aparte strategie, maar nemen wij het mee in het thema duurzaamheid op het gebied van het milieu. In die context kunnen wij de vier of vijf meest interessante waterbedrijven selecteren en worden niet gedwongen om fundamenteel zwakkere bedrijven te kopen. Ook ruimtereizen is een ongelooflijk fascinerend thema, maar het leeuwendeel van de bedrijven dat zich nu hiermee bezighoudt, heeft geen beursnotering.’

Plantaardige proteïnen
Het pleidooi voor thematisch beleggen ten opzichte van een meer traditionele benadering op basis van landen en sectoren is eenvoudig, zegt Barrs. Benchmarks die bedrijven rangschikken op basis van marktkapitalisatie stellen beleggers bovengemiddeld bloot aan de winnaars van gisteren en te weinig aan de drijvende krachten achter toekomstige groei. Megatrends overstijgen daarentegen sectoren en landen, doordat ze zich richten op de drijvende krachten achter structurele groei. ‘Duurzaamheid ten aanzien van het milieu is een probleem, dat de wereld voor grote uitdagingen stelt, maar bedrijven met innovaties en/of oplossingen ook kansen biedt. Deze oplossingen variëren van hernieuwbare energie, elektrische auto’s, efficiënter gebruik van grondstoffen tot en met plantaardige proteïnen en zijn niet aan specifieke sectoren gebonden.’

Meer weten over de thematische fondsen van Goldman Sachs Asset Management?

 

Waarom beleggen in seculiere groeithema’s op termijn kan leiden tot superieure rendementen? ‘Doordat aandelenrendementen op de lange termijn altijd hoofdzakelijk worden bepaald door de bedrijfswinsten’, zegt Barrs. Met het verstrijken van de tijd is meesurfen op de golven van groei en disruptie een cruciale factor voor succes. Technologie- en internetaandelen wogen in 2008 voor 10% mee in de S&P 500, maar waren nadien goed voor een rendement van 300%. Inmiddels beslaan deze aandelen bijna een kwart van de index. Het gewicht van grondstoffen, in 2008 de zwaargewichten in de index, is nadien alleen maar afgenomen. ‘Exposure aan belangrijke megatrends kan zowel het absolute rendement verbeteren van de portefeuille als het voor risico gewogen rendement doordat automatisch meer wordt belegd in de koplopers in innovatie en disruptie en bedrijven worden vermeden die aan de verkeerde kant staan van deze trends.’

Het opnemen van seculiere groeithema’s in een strategisch kader voor de assetallocatie kan een wereldwijde aandelenportefeuille toekomstbestendiger maken en extra groei realiseren. Deze ‘kritische component’ van de assetallocatie volgens Barrs kan het beste worden ingezet door middel van een core-satellite-benadering, waarbij de risicotolerantie en de beleggingshorizon de mate van blootstelling bepalen. Bij institutionele beleggers die niet te veel van de benchmark kunnen afwijken, kan het om een klein percentage gaan; een hoge risicobereidheid staat het mixen toe van meerdere thematische strategieën tot een wereldwijde aandelenportefeuille, zolang dat niet leidt tot ongewenste correlaties en disbalans, zegt Barrs. ‘Door het vertrouwen van millennials in digitale toepassingen is bijvoorbeeld de correlatie groot tussen millennial- en technologiestrategieën. Dat geldt in mindere mate voor de correlatie tussen innovatie in de gezondheidszorg of duurzaamheid op het gebied van het milieu en technologiestrategieën.’

Strategische allocatie naar thematisch beleggen
Bij het maken van een strategische allocatie naar thematisch beleggen gelden een paar aandachtspunten, zegt Barrs. Een verdiepend gesprek met de manager over de houdbaarheid van een thema en de mate van blootstelling eraan hoort daar in ieder geval bij. Ook de vraag of een thema voldoende belegbaar is op de openbare aandelenmarkten moet zijn beantwoord. Daarnaast zijn portefeuilleconstructie en risicobeheer belangrijk. De aandelenselectie en -weging moet zowel het opwaarts potentieel weerspiegelen, de mate van blootstelling aan thema’s als het neerwaartse risico weten te beperken. 

‘Wij vinden momenteel bedrijven interessant, die kunnen profiteren van cyclisch herstel maar ook kunnen profiteren van de structurele groei die megatrends met zich meebrengen. Zoals bedrijven in de hernieuwbare energiesector of producenten van elektrische auto’s. Je hoeft je aannames niet sterk aan te zetten om te beredeneren dat het marktaandeel van elektrische auto’s substantieel zal stijgen in de komende decennia. Dat opwaartse potentieel wil je als belegger vangen’, besluit Barrs.

Om de inhoud van dit artikel verder te bespreken, kunt u contact opnemen met Martijn Hoogendijk, Martijn.Hoogendijk@gs.com of bel + 31 (0)20 504 2554.