Kempen: 5 x slim passief beleggen


Een toenemend aantal pensioenfondsen en verzekeraars kiest voor passief beleggen als uitgangspunt. Maar alleen focussen op lage kosten levert uiteindelijk niet het gewenste resultaat op. Bij Fiduciair Management van KCM sluiten we aan op de investment beliefs van pensioenfondsen en kunnen we u helpen om passief te beleggen op een manier zodat de doelstellingen worden bereikt.

1. Bespaar tijd - door te kiezen voor passieve managers Het selecteren en monitoren van managers is veel werk. De uitvoering hiervan kunt u uitbesteden, maar als bestuurder is het belangrijk om ‘in control’ te blijven en verantwoording af te kunnen leggen. Onder meer aan de De Nederlandsche Bank, die steeds meer van u vraagt en verwacht. In dat licht is uw schaarse tijd (ook wel ‘governance budget’) verstandig besteed door in de kern van uw portefeuille te kiezen voor passieve beleggingsoplossingen. Wij denken hierbij vooral aan aandelen Verenigde Staten, aandelen Europa en Europese staatsobligaties.

2. Ga voor een goed rendement – kies een goede benchmark

Bij passief beleggen, ofwel het volgen van een benchmark, zijn er kosten. Daardoor is het een gegeven dat de resultaten (iets) achterblijven bij die benchmark. Wat vaak onderbelicht blijft is of de benchmark op lange termijn een aantrekkelijk rendement geeft. De benchmark is gebaseerd op marktwaarde. Daardoor krijgen duurdere bedrijven een hogere weging dan goedkope en zijn er nauwelijks kleine bedrijven in de benchmark opgenomen. Uit onderzoek blijkt dat afwijken van de marktgewogen benchmark op lange termijn loont. Daarom adviseren wij om te kiezen voor een andere samenstelling van de portefeuille, bijvoorbeeld door toevoeging van waardebedrijven en kleine bedrijven. Dit wordt ook wel factorbeleggen genoemd, aangezien er geselecteerd wordt op de factoren waarde of omvang.

3. Kies de factoren die u begrijpt

Factoren als waarde en omvang zijn vaak bekend en wellicht belegt u hier al in. Maar er zijn steeds meer ‘factoren’ zoals momentum, kwaliteit en lage volatiliteit waarin ook kan worden belegd. Een goede richtlijn is om alleen te beleggen in de factoren die u echt begrijpt en daar op de lange termijn aan vast te houden. De weging is eventueel bij te sturen, afhankelijk van marktomstandigheden. Zo kunt u het risico van uw portefeuille beperken en het rendementspotentieel verhogen.

4. Vermijd hoge kosten – maar bewaak wel de kwaliteit

Stel, u wilt een hoger rendement na kosten behalen. Er zijn veel producten die hiernaar streven door actief beheer. Uiteraard is de vergoeding om hieraan deel te mogen nemen, hoger. De kosten staan vast, het rendement niet. Door als bestuurder een actieve keuze te maken voor een benchmark en deze passief te implementeren, is het mogelijk om te profiteren van het hogere rendement van factorbeleggen. De kosten zijn iets hoger dan marktgewogen passief, maar nog steeds een stuk lager dan actief beheer. Met een passief beheerd fonds beperkt u kosten en complexiteit.  Wees wel alert dat het verlagen van kosten niet ten koste gaat van de kwaliteit van de belegging. Goedkoop kan duurkoop worden als de uitvoering niet hoogwaardig is. KCM let hierbij op zaken als de operationele infrastructuur, securities lending, fiscaliteit en nauwkeurige uitvoering.

5. Besteed tijd aan complexere zaken

Als de kern van uw portefeuille is ingevuld, heeft u tijd voor complexere zaken. Bijvoorbeeld een hoogwaardige inrichting van uw liability driven investment (LDI)-portefeuille, allocatie naar hypotheken of de implementatie van niet-beursgenoteerd onroerend goed. Al deze categorieën kunnen bijdragen aan een positief rendement voor de deelnemer, maar hebben als nadeel dat ze meer aandacht vragen van een bestuur. Bij Kempen Capital Management vinden we dit goed bestede tijd: complexiteit en risico-afwegingen bij deze categorieën hoeven geen reden zijn om rendement te missen.

Robin Schouten
Fiduciair Management

Deze informatie is ook terug te lezen in de nieuwsbrief van KCM: Nu, actueel, nr.3