Kempen: Beleggen in landbouwgrond voor een stabiel rendement


Michel Iglesias del Sol, hoofd Investment Strategie bij Kempen licht deze categorie toe.

Beleggen in landbouwgrond en bosbouw kan een interessante aanvulling zijn op de beleggingsportefeuille. Het risico van deze beleggingen is gering, het rendement is behoorlijk stabiel en minder afhankelijk van economische ontwikkelingen. Bovendien biedt beleggen in landbouwgrond kansen om duurzaamheidsdoelen te realiseren. Het behoeft wel een lange horizon en een zorgvuldige keuze.

Kempen Capital Management (Kempen) belegt sinds twee jaar in landbouwgrond en bosbouw (via het Kempen Private Markets Fund). Tot nu toe vooral voor grote private beleggers, maar institutionele beleggers tonen groeiende interesse, constateert Michel Iglesias del Sol, hoofd Investment Strategie bij Kempen. “Het kan een goed alternatief zijn voor beleggingen in vastgoed”, zegt hij. “Sommige sectoren binnen vastgoed zijn door de gestegen prijzen momenteel wat minder interessant. Het wordt ook steeds lastiger om goede objecten te vinden.”

Landbouwgrond is om meerdere redenen aantrekkelijk om in te beleggen. De voorraad landbouwgrond ligt min of meer vast. De vraag naar producten die afkomstig zijn van dat areaal stijgt wel. Naar schatting groeit de wereldbevolking van 7,6 miljard in 2017 naar bijna 10 miljard in 2050. De welvaartsontwikkeling in grote delen van de wereld zorgt ook voor een verschuiving in dieet. Een groter deel van de wereldbevolking wil beter en bewuster eten. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van voedsel zorgt voor intensiteitsdruk op de sector.

Pachtinkomsten

Het rendement van landbouwgrond bestaat uit twee componenten. De eerste is de opbrengst van de producten die op de grond worden geteeld. Die kan naar de grondeigenaar komen in de vorm van pacht als hij de grond verhuurt, of in de vorm van winst op verkoop als hij de grond zelf exploiteert (of laat exploiteren). De tweede component is de stijging van de grondprijs.

Een voordeel van (beleggen in) landbouwgrond is dat het waardevast is. Waar de prijzen van vastgoed flink kunnen stijgen en dalen in de economische cyclus, kent landbouwgrond een gematigde prijsontwikkeling. Tegelijk is de belegging goed bestand tegen inflatie. De prijzen van voedsel stijgen immers veelal mee met de inflatie (en zijn vaak een deel van die inflatie). Het rendement uit verkoop van producten bedroeg de afgelopen jaren in de Verenigde Staten circa 4 procent, in Australië zelfs meer dan 5 procent. [1]

 

Vergrijzing
De komende jaren komt er naar verwachting meer landbouwgrond op de markt. Dit heeft te maken met de verstedelijking en met de vergrijzing van de boerenstand. Net als in Nederland hebben boeren in andere regio’s problemen om opvolging binnen de eigen kring te vinden. De kinderen hebben gezien hoe hard hun ouders moesten werken en kiezen liever voor een andere loopbaan. De agrariër heeft dan geen andere keuze dan het land en de boerderij te verkopen, bijvoorbeeld aan een buurman die zijn bedrijf wil uitbreiden.

Die buurman heeft dan wel het kapitaal nodig om de grond te kunnen kopen. Daar kunnen beleggers de helpende hand reiken. Vooral in uitgestrekte landbouwregio’s in bijvoorbeeld Canada, de Verenigde Staten en Australië, gaat het om grote arealen van soms wel duizenden hectare. Beleggers kunnen dan land kopen en dat verpachten. “Ze kunnen ook via een lokale partner een bedrijf opzetten om de exploitatie van de boerderij op zich te nemen”, zegt Edzard Potgieser, directeur Private Markets bij Kempen.

Lokale connecties

Kempen, legt Potgieser uit, werkt veel samen met lokale partners. “Die hebben specialisten die de markt door en door kennen en de juiste connecties hebben. Zij bemiddelen bij de aankoop en kunnen behulpzaam zijn bij het management. Zo vergroten we de kans op een succesvolle belegging.”

Voordat Kempen in zee gaat met een lokale partij, wordt eerst een gedegen onderzoek uitgevoerd naar de geschiktheid en betrouwbaarheid. “We gaan op bezoek en praten met de mensen daar. We vragen referenties en winnen informatie in bij andere fondsen die al zaken hebben gedaan. Daarnaast hebben we onze eigen databases.”

Avocado’s
De opbrengst van landbouwgrond is onder andere afhankelijk van de aard van de teelt. Sommige soorten teelt zijn voor de langere termijn, andere kunnen van jaar tot jaar wisselen. Avocado’s bijvoorbeeld zijn op dit moment populair. Maar om avocado’s te telen, moet een avocadoboom eerst groeien. En mocht de markt tegenzitten, dan kun je niet van het ene op het andere jaar overstappen op een ander gewas. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld appels, olijven en noten.

Bij eenjarige gewassen ligt het anders. Daarbij is de boer veel flexibeler om in te spelen op marktomstandigheden. Als de vraag naar mais afneemt of de markt geplaagd wordt door overproductie, kan hij relatief gemakkelijk overstappen op andere graansoorten of aardappels.

De opbrengst van landbouwgrond hangt ook af van de gebruikte landbouwmethoden. Vooral als de belegger ervoor kiest om de regie over de productie te voeren, kan hij ervoor kiezen om te investeren in modernisering en precisielandbouw. Daarmee kan hij de opbrengst van de grond verhogen en daarmee het rendement op de belegging.

 

Duurzaamheid
Beleggen in landbouwgrond en bosbouw geeft beleggers niet alleen zicht op een stabiel rendement. Het biedt ook kansen om actief bij te dragen aan een betere wereld en duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties na te streven. Het meest voor de hand liggende ontwikkelingsdoel is om te helpen de wereld te voeden. Met de groei van de wereldbevolking en de gelijkblijvende oppervlakte aan landbouwgrond wordt dit een steeds grotere uitdaging.

Lees verder over duurzaamheid, uitruil en risico's hier 

 

[1] Bron: NCREIF