Kempen: De invloed van het zilvervisje


In dit artikel beschrijft het Kempen Global Small-cap team een interessante beleggingscasus: Protector. Hoe analyseren zij dit bedrijf?

Vorig jaar werd Protector, een verzekeringsmaatschappij op de Scandinavische markt, uitgedaagd door een klein insect. De opmars van het zilvervisje zorgde voor een aantrekkelijk aankoopmoment voor langetermijnbeleggers. 

Weten hoe wij tot deze beleggingsbeslissing zijn gekomen en wat de rol was van het zilvervisje? Lees hier verder. 

 

Disclaimer

Dit artikel is opgesteld door de fondsbeheerders van het Kempen (Lux) Global Small-cap Fund (‘het Fonds’), beheerd door Kempen Capital Management N.V. (‘KCM’). Het Fonds houdt op dit moment aandelen in Protector Forsikring. Als beheerder van beleggingsfondsen (‘asset manager’) kan KCM posities opbouwen in financiële instrumenten uitgegeven door de in dit artikel genoemde vennootschap en ze kan op elk door haar geschikt geacht tijdstip aan- en verkooptransacties uitvoeren. Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Dit artikel bevat geen beleggingsadvies, geen beleggingsaanbeveling, geen research, noch een uitnodiging tot koop of verkoop van enig financieel instrument, en mag dan ook niet als zodanig geïnterpreteerd worden. De hierin opgenomen visie is onze visie per de datum van dit artikel en deze kan, zonder voorafgaande mededeling, onderhevig zijn aan wijzigingen. KCM heeft geen verplichting om de inhoud van dit artikel actueel te houden. Dit artikel is gebaseerd op informatie die wij betrouwbaar achten maar KCM geeft geen garantie noch is zij aansprakelijk voor de juistheid van de hierin opgenomen gegevens. Dit artikel is onafhankelijk van de hierin genoemde vennootschap opgesteld. Datum van schrijven: 29 mei 2019.