Kempen: De toenemende invloed van China (op kapitaalmarkten)


Azië… daar verschuift het zwaartepunt van de wereldwijde economische ontwikkeling geleidelijk naar toe. Financiële markten bleven tot nu toe achter bij deze verschuiving, vooral door allerlei kapitaalrestricties. Maar we zien nu ook op kapitaalmarkten een beweging van West naar Oost ontstaan en dat heeft gevolgen voor beleggingsportefeuilles.

Ondanks de grote omvang van deze snel groeiende economieën zien we dat de positie van deze landen op internationale kapitaalmarkten naar verhouding nog zeer beperkt is. De reden hiervoor is gelegen in een variëteit aan kapitaalrestricties die van toepassing is (of is geweest). Er kan sprake zijn van beperking van kapitaalstromen die het land in en uit mogen gaan, beperking van buitenlands bezit van binnenlandse effecten en bedrijven, maximale handelsvolumes per dag en beperkte converteerbaarheid van de valuta. Deze restricties maken het lastig of zelfs onmogelijk voor internationale investeerders om te participeren in deze financiële markten. Als gevolg hiervan is het gewicht van China en India in internationale aandelen- en obligatiemarkten beperkt.

Lees het vervolg van het artikel, geschreven door beleggingsstrateeg Michel Iglesias del Sol, in de Kempen Insight Outlook editie.