Kempen: Driehoek wordt vierkant


Pensioenfonds voor het Slagersbedrijf werkte in de afgelopen jaren toe naar een duurzamer beleggingsportefeuille. Daarvoor won het afgelopen 6 juni de Pensioen Pro ESG-award.

De jury roemde de integrale en vooruitstrevende aanpak van het fonds. Frans van de Veen, bestuurslid van het fonds, licht dit proces graag toe: ‘We hanteerden tot 2012 het MVB-beleid (maatschappelijk verantwoord beleggen, red.) van Syntrus Achmea, onze toenmalige vermogensbeheerder. Toen we in 2012 een andere vermogensbeheerder zochten, was de mate waarin die partij kon ondersteunen op ESG-vlak een belangrijk criterium voor ons. We kozen voor Kempen en namen bij aanvang het ESG-beleid van Kempen over. Na een door ons  georganiseerde bijeenkomst met VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) en Kempen realiseerden we ons dat dat ESG-beleid niet het onze was. Maar wat wilden we zelf? Als je het pensioengeld van deelnemers en gepensioneerden beheert, moet je ook weten hóe je dat doet. Anderen kunnen je adviseren, maar je moet er zelf over beslissen. En dat kan alleen als de missie en visie voldoende helder zijn. Bij ons kwam de wens voor een eigen ESG-beleid voort uit de dragende organisatie, onze cao-partijen. Toen uit het risicobereidheidsonderzoek ook bleek dat de helft van de actieve deelnemers en twee  derde van onze pensioengerechtigden duurzame beleggingen belangrijk vinden, wisten we dat we verder konden gaan.’

Lees het artikel verder in de zomereditie van de Kempen Insight, het corporate magazine van Kempen.