Kempen: Droogt de vraag naar olie op?


Wij bij Kempen horen het geregeld: ‘Over tien jaar is er geen olie meer nodig’. Gevolgd door de conclusie dat de olieprijs de komende jaren maar één kant op kan: naar beneden. Misschien ook niet vreemd, we worden aangemoedigd om zuiniger met energie (en dus ook olie) om te gaan en rijden steeds vaker elektrisch. Maar hoe zit het nu echt?

Een verzadigde markt overspoelen

Vooropgesteld: vraag aan de honderd grootste olie-experts waar de olieprijs over een half jaar staat en er volgen honderd verschillende antwoorden. Maar er zijn feitelijke argumenten die wijzen op een blijvend sterke olieprijs in de komende jaren. In 2014 stond de olieprijs nog ruim boven de US$ 100 per vat. In de Verenigde Staten was op dat moment een enorme investeringscyclus gaande in de zogenaamde schalieolie (shale oil). Amerikaans olieproducenten voerden hun productie scherp op en overspoelden de toch al verzadigde oliemarkt. De OPEC (van oudsher de ‘regulator’ van de oliemarkt’) vreesde dat hun Amerikaanse concurrenten een belangrijk deel van de oliemarkt zouden wegsnoepen, vooral in Azië. De Aziatische markt wordt door de OPEC gezien als groeimarkt voor de olievraag in de komende tientallen jaren. Om de Amerikaanse spelers uit de markt te drukken besloot de OPEC hun productie op te voeren en de oliemarkt nog verder te overspoelen. Het gevolg: een zeer scherpe olieprijsdaling, van US$ 115 per vat in juni 2014 tot onder US$ 50 eind dat jaar. Consequentie was dat de vraag naar olie een impuls kreeg. Er zit dus duidelijk prijselasticiteit in de olieprijs. Maar de olievoorraden groeiden zo hard, dat de olieprijs begin 2016 nog een tik kreeg en onder US$ 30 per vat uitkwam.

De scherpe daling van de olieprijs had twee belangrijke gevolgen. Ten eerste namen de investeringen van de schalieolieproducenten af en gingen er zelfs een paar failliet. De impact reikte zelfs nog verder, want wereldwijd namen ook de investeringen in nieuwe olieprojecten significant af. De budgetten van grotere oliebedrijven werden soms gehalveerd.
Ten tweede bleef de vraag naar olie verder toenemen. Wereldwijde economieën begonnen steeds harder te groeien als gevolg van alle overheidsstimuleringen, wat een verder opdrijvend effect op de olievraag had.

Lees het vervolg van het artikel, geschreven door portfoliomanager Dimitri Willems, in de Kempen Insight Outlook editie.