Kempen: Euro Credit Fund ontvangt Gold Rating van Morningstar


Het Kempen (Lux) Euro Credit Fund heeft een Gold rating ontvangen van Morningstar in de categorie ‘Obligaties Europese bedrijven’.

Het is de hoogst haalbare rating voor een beleggingsfonds dat toegekend wordt door Morningstar na een uitgebreide, kwalitatieve analyse. 

Jeroen Siecker, Morningstar-fondsanalist, legt uit waarom de rating van het Kempen (Lux) Euro Credit Fund verhoogd is van Silver naar Gold: ‘Het beleggingsproces van het Kempen (Lux) Euro Credit Fund is gedisciplineerd en het heeft zich in de loop der jaren bewezen. De kwaliteit van de uitvoering is zeer hoog: solide en risicobewust. Bovendien is het team achter de strategie een van de meest ervaren in deze sector. Het team weet onder verschillende marktomstandigheden outperformance te realiseren en dat resulteert in een sterk lange-termijn track record.’

Alain van der Heijden, hoofd van het Credit-team: ‘We zijn ontzettend trots dat we deze waardering van Morningstar ontvangen. Er is niets mooiers dan erkenning krijgen voor een beleggingsaanpak die werkt. Een aanpak die gebaseerd is op een doordacht beleggingsproces en op intensief en hecht teamwerk. Als team spelen we continu in op veranderingen in marktomstandigheden en ontwikkelingen bij bedrijven, waarbij we gedisciplineerd onze beleggingsfilosofie volgen. De afgelopen 11 jaar hebben we laten zien dat dit voor het Kempen (Lux) Euro Credit fund een gouden combinatie is.’

Meer weten over het beleggen in bedrijfsobligaties bij Kempen? Lees het hier.  

Disclaimer         

Kempen (Lux) Euro Credit Fund (het “Subfonds”) is een subfonds van het Kempen International Funds SICAV (het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Aan het Fonds is in Luxemburg vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Commission de Surveillance du Secteur Financier. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de beheerder van het Fonds. KCM heeft een vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Betaalkantoor en vertegenwoordiger in Zwitserland is RBC Investor Services Bank S.A., Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich, Zwitserland. Het Subfonds is geregistreerd in het register van de Autoriteit Financiële Markten onder de vergunning van het Fonds.

Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële Beleggersinformatie en het prospectus. Deze documenten alsook de statuten, het jaarverslag en halfjaarverslag zijn kosteloos verkrijgbaar ten kantore van het Fonds, gevestigd op 6H. route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Luxemburg, alsmede op de website van KCM (www.kempen.nl/beleggingsfondsen).            

Het Subfonds is in een beperkt aantal landen geregistreerd voor aanbieding. Op de website zijn de landen te vinden waar het Subfonds geregistreerd is. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Resultaten behaald in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.