Kempen: Het integreren van beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed


Een gelijk speelveld: Hoe Kempen beleggingen in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed integreert

Het professioneel beheerde vastgoeduniversum bestaat uit beursgenoteerde ondernemingen en niet-beursgenoteerde fondsen. Een van de grootste uitdagingen bij het investeren in vastgoed dat deel uitmaakt van beursgenoteerde ondernemingen of niet-beursgenoteerde fondsen, is het weerleggen dat het gaat om ‘appels met peren vergelijken’. Hoe neemt Kempen deze verschillen weg? We spraken met Todor Ristov, portfoliomanager real estate, over Kempen’s aanpak om beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed te integreren en zo waarde te creëren voor de klant.

Hoe combineer je de analyse van beleggingen in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed?

Zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd vastgoed vertegenwoordigt uiteindelijk een belegging in fysiek vastgoed. Het onderscheid tussen die twee is vaak niets meer dan het juridische omhulsel van de vastgoedportefeuilles, maar de onderliggende investering in deze structuren bestaat uit gebouwen die onderdeel kunnen zijn van zowel beursgenoteerd als niet-beursgenoteerd vastgoed. Vaak zie je dat beursgenoteerde ondernemingen en niet-beursgenoteerde fondsen die onroerende activa onderling verhandelen. Daardoor zien we dat de waarde genererende factoren bij vastgoed vooral liggen in de kwaliteit van de fysieke locatie, het onroerend goed zelf en de kwaliteit van de huurder van het gebouw. Door deze hoofdkenmerken vast te stellen kunnen we subtiele verschillen tussen de twee in kaart brengen, ongeacht hun juridische structuur.

 

Wat zijn de verschillen tussen 'beursgenoteerd' en 'niet-beursgenoteerd?
Aandelen in beursgenoteerd vastgoed kunnen dagelijks verhandeld worden. Dat betekent dat beleggers per dag kunnen zien hoe de markt de investering waardeert. Niet-beursgenoteerde fondsen staan echter uitsluitend open voor professionele kopers en verkopers, en de koersen zijn gebaseerd op waardebepalingen die eens per kwartaal worden gemaakt. Dit verschil in prijsstelling maakt het gecompliceerd om beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed met elkaar te vergelijken.

 

Welke uitdagingen kom je tegen wanneer je vastgoedbeleggingen op deze manier aanvliegt?
Voor beursgenoteerde instrumenten kun je direct exposure krijgen op de beurs, terwijl niet-beursgenoteerde investeringen per kwartaal verhandeld worden in private, niet-homogene structuren, waardoor het langer duurt om voor dat vastgoed een positie op te bouwen. Dit verschil in uitvoeringssnelheid zorgt voor uitdagingen bij het samenbrengen en integreren van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde beleggingen. Daarbij kennen de twee structuren verschillende transparantieniveaus. Zo ben je bijvoorbeeld bij de beursgenoteerde structuur verplicht informatie te verschaffen aan alle beleggers en is die informatie ook publiekelijk toegankelijk. Niet-beursgenoteerde fondsen maken echter vooral informatie bekend aan de beleggers in het betreffende fonds. Wanneer we analyseren, willen we volledige transparantie van alle mogelijke beleggingen, niet alleen van het fonds waarin we participeren. Bij Kempen hebben we een sterk netwerk dat ons toegang biedt tot kennis over die niet-beursgenoteerde fondsen, bovendien zijn wij ook zelf actief in een groot aantal branche-initiatieven. INREV (de Europese brancheorganisatie voor niet-beursgenoteerd vastgoed) faciliteert bijvoorbeeld transparantie en eenvormige dataverspreiding aan de niet-beursgenoteerde kant.

Een logische combinatie?
De vermogensbeheermarkt ziet beleggingen in beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd vastgoed doorgaans als twee aparte beleggingscategorieën en analyseert ze dus ook apart. Bij Kempen zien wij dat wat uiteindelijk waarde genereert voor de klant onder te verdelen is in de volgende factoren:

  • De kwaliteit van het vastgoed (inclusief duurzaamheid).
  • Het managementteam dat het onroerend goed beheert.
  • Hoe de structuur wordt gefinancierd.
  • Hoe de structuur gestructureerd is in corporate-governancetermen.

Uiteindelijk is dit hetzelfde voor zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde structuren, en dus is het volkomen logisch om ze te integreren. De uitdaging van het verschil in waarderingsmethodologie om waarde te creëren. Wanneer je vooruitkijkt, kun je toegevoegde waarde genereren voor de klant d.m.v. een efficiënte spreiding over beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde alternatieven aangezien de waarderingen van die twee aanzienlijk uiteen kunnen lopen. Taxateurs bepalen de waarde van vastgoed op basis van vergelijkbare transacties uit het recente verleden en kijken dus achteruit. Onze beleggingsaanpak, waarbij we gebruikmaken van data, stelt ons in staat om te werken op basis van een onafhankelijke, vooruitziende langetermijnvisie voor de markt. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om de beste vastgoedbeleggingen te selecteren voor onze klanten.

Verder lezen, klik dan hier.